Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Служба створена з метою оперативного управління процесами інформаційно-звітного забезпечення та контролю за виконанням рішень ректорату, Вченої ради та наказів і розпоряджень ректора університету. Очолює вчений секретар університету, який має статус проректора і безпосередньо підпорядкований ректору. Здійснює свою діяльність на основі Статуту НАУ та Положення про відділ.

Структура

Служба проректора головного – вченого секретаря складається з таких структурних підрозділів:

– канцелярія;

– відділ інженерно технічного забезпечення;

– Видавничий центр НАУ;

– архів;

Основні завдання та функції

До функцій відділу проректора-вченого секретаря належать: – організація забезпечення інформаційно-звітною документацією; – контроль за виконанням наказів і розпоряджень керівництва;

– організація діловодства, що включає в себе: попередня обробка вхідної документації та контроль за її обліком, своєчасність виконання розпоряджень ректора по цій документації;

– забезпечення своєчасного доведення до керівників структурних підрозділів наказів, розпоряджень ректора та проректора з організаційної та наукової роботи, рішень ректорату і Вченої ради, оперативний контроль за їх виконанням; – попередня перевірка документів на зарахування співробітників на посади; – забезпечення оперативного зв'язку між структурними підрозділами університету на основі подальшого впровадження мереж;

– контроль за плануванням роботи керівників основних підрозділів університету та їх звітністю;

– організація і контроль звітності структурних підрозділів університету та організація підготовки загального звіту університету;

– контроль за зберіганням загально університетської документації, за виконанням множильної та друкарської техніки, за станом діловодства в деканатах та на кафедрах, координація діяльності секретарів деканатів, дослідних і навчальних господарств, інститутів, коледжів, технікумів та інших структурних підрозділів університету; – акумуляція нормативних документів вищестоящих установ та організацій; – юридична та філологічна експертиза постанов, рішень, розпоряджень адміністрації університету та вихідних документів;

– зв'язок з відповідними підрозділами вищестоящих установ і організацій; – організація засідань ректорату; – організація роботи Вченої ради університету.

Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

Розпорядження та вимоги відділу проректора-вченого секретаря з питань, встановлених даним Положенням є обов'язковими для виконання всіма підрозділами і службами університету. Відділ проректора-вченого секретаря взаємодіє з усіма підрозділами і службами з питань оперативного управління, зв'язку, інформації, звітності тощо.

Права

Відділ проректора-вченого секретаря має право: – здійснювати оперативний контроль за роботою структурних підрозділів університету з питань, встановлених "Положенням";

– контролювати виконання підрозділами наказів та розпоряджень керівників університету та додержанням строків подання звітів та іншої інформації;

– вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи управління університетом.