Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ з соціально-побутових питань є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту університету, даного положення і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй роботі керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням про вищий навчальний заклад, наказами ректора університету та іншими нормативними документами. відділ з соціально-побутових питань, який призначається та звільняється з посади наказом ректора університету.

Основні завдання та функції

– організація оздоровлення співробітників, студентів та їх дітей;

– сприяння співробітникам НАУ в отриманні земельних ділянок під садові товариства, городи, кооперативні гаражі, індивідуальну забудову та надання допомоги співробітникам при опануванні земельних ділянок;

– організація розробки та здійснення контролю за реалізацією колективного договору; – координація питань зайнятості, заробітної плати і соціальних гарантій; – організація фонду споживання та його розподіл;

– робота з учасниками ВВВ, ветеранами праці, пенсіонерами, які працюють та пішли на заслужений відпочинок;

– забезпечення дітей співробітників місцями в дитячих дошкільних закладах; – організація роботи столу замовлень із забезпечення як продуктів харчування, так і промислових товарів;

– ведення квартирного обліку, кооперативного будівництва та розподілу житла для співробітників та студентів у гуртожитках, організація охорони гуртожитків та забезпечення пропускного режиму;

– контроль за забезпеченням порядку, санітарно-гігієнічного стану для створення належних побутових умов у студентських гуртожитках, готелі, профілакторії, їдальні, буфетах, базі відпочинку;

– розширення існуючих і організація нових пунктів побутового обслуговування; – покращання житлово-побутових умов аспірантів, молодих спеціалістів, студентів; – забезпечення обліку та своєчасної виплати належних пільг і компенсацій студентам, співробітникам та їх дітям, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС;

– забезпечення дітей співробітників та студентів, які потребують соціального захисту згідно з Законом України "Про допомогу сім'ям з дітьми"; – організація платних послуг співробітникам та студентам; – організація громадського харчування, здешевлення його та підвищення якості; – укладення договорів на постачання продуктів харчування як для їдалень, так і для співробітників.

Структура

До складу відділу входять: економіст 1 категорії; старший інспектор; економіст 2 категорії; директор студентського містечка; начальник ЖКВ;

Завідувачі студентськими гуртожитками та їх служби; завідувач гуртожитку для приїжджих.

Права

Відділ з соціально-побутових питань в особі проректора має право: вносити до ректорату пропозиції щодо удосконалення роботи відділу, вимагати подання від інших підрозділів університету довідок, інформації та інших матеріалів, необхідних для виконання відділом покладених на нього задач і функцій.

Відповідальність

Відділ з соціально-побутових питань у своїй роботі несе відповідальність за: – якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків і функцій; – дотримання виробничої дисципліни і правил внутрішнього розпорядку університету.

Взаємодія з іншими підрозділами

Відділ з соціально-побутових питань у своїй роботі взаємодіє із: – усіма підрозділами університету у зв'язку з виконанням покладених на відділ обов'язків; – районною, міською та обласною держадміністрацією, закладами охорони здоров'я.