Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Адміністратор-швейцар підпорядкований завідувачу гуртожитку для приїжджих. Призначається на посаду наказом ректора університету за поданням проректора із соціальних питань, завідувача гуртожитку.

2. Обов'язки

Адміністратор-швейцар зобов'язаний: – постійно знаходитися на робочому місці;

– при прибутті проживаючого до гуртожитку для приїжджих заповнювати анкету-рахунок, вказавши номер кімнати, де проживатиме особа, виписати перепустку. Після оформлення необхідних документів ознайомити під розписку осіб, які поселяються, з правилами внутрішнього розпорядку і проживання та гарантією компенсації заподіяних збитків (якщо такі будуть) і тільки потім видати ключі від номерів;

– не допускати виносу матеріальних цінностей із гуртожитку для приїжджих без відома завідувача гуртожитком, приймати поштову кореспонденцію. У випадку аварії чи несправностей водопроводу, опалення, подачі електроенергії адміністратор-швейцар зобов'язаний доповісти черговому по університету або аварійним службам.

3. Права

Адміністратор-швейцар гуртожитку для приїжджих має право: – вимагати від приїжджих при вході в гуртожиток перепустку; – вимагати дотримання правил внутрішнього розпорядку.

4. Відповідальність

Адміністратор-швейцар гуртожитку для приїжджих несе відповідальність за: – виконання правил, наказів та розпоряджень завідувача гуртожитку та передбачених цією посадовою інструкцією; – дотримання правил внутрішнього розпорядку.