Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Архіваріус підпорядкований ректору, проректорам та завідувачу архіву. У своїй роботі керується наказами і вказівками відомств та своєї установи, правилами й інструкціями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, відповідних державних та місцевих архівних установ і Положенням про архів університету. Кваліфікаційні вимоги - середня освіта.

2. Обов'язки

Архіваріус зобов'язаний: – знати Положення про архів та канцелярію, Інструкції з діловодства; – перевіряти правильність оформлення справ, які здаються структурними підрозділами до архіву;

– систематизувати та вести облік справ, які надходять до архіву на зберігання; – підтримувати в архіві встановлений порядок, не допускати в архів сторонніх осіб; – дотримуватися правил протипожежної безпеки; – тримати у справності інвентар та обладнання архіву.