Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція бібліотекаря

1. Загальні положення

Бібліотекар призначається на посаду і звільняється за наказом ректора університету за поданням директора бібліотеки. Підпорядковується завідувачу відділом. Кваліфікаційні вимоги - середня загальна освіта.

У своїй роботі керується індивідуальною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Бібліотекар зобов'язаний: – брати участь в організації фонду бібліотеки, обробці літератури та організації каталогів;

– підбирати і видати літературу на абонементах у читальних залах; – робити розстановку нових надходжень літератури та літератури, повернутої читачами; – звіряти твори друку з каталогом;

– вилучати з облікових документів літературу, яка вилучається з фонду; – перевіряти правильність розстановки книг у закріплених ділянках фонду; – підвищувати свій професійний рівень; – виконувати окремі доручення директора, заступника директора.

3. Права

Бібліотекар має право: – брати участь у складанні планів та звітів відділу;

– вносити пропозиції завідувачу відділом щодо покращання організації роботи відділу; – брати участь у роботі семінарів та нарад бібліотечних працівників.

4. Відповідальність

Бібліотекар несе відповідальність за: – якісне і своєчасне виконання своїх посадових обов'язків; – збереження книжкового фонду бібліотеки;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежного захисту, виробничої санітарії та техніки безпеки.

Посадова інструкція бібліотекаря - потрібно підписати  та затвердити.