Посадові інструкції навчальних закладів

Загальні положення

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор бібліотеки І та П категорій призначаються на посаду і звільняються наказом ректора університету за представленням директора бібліотеки, узгодженим із завідуючими відділами бібліотеки. Підпорядковуються завідуючим відділами.

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекаря (методиста, редактора) 1 категорії – вища спеціальна освіта, стаж роботи понад 5 років або вища освіта, стаж бібліотечної роботи понад 10 років або середня спеціальна освіта, стаж роботи понад 10 років або вища освіта, стаж бібліотечної роботи понад 5 років.

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекаря (методиста, редактора) П категорії - середня спеціальна освіта, стаж роботи понад 5 років.

В своїй роботі керується індивідуальними посадовими інструкціями.

2. Обов'язки

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор бібліотеки І та П категорій зобов'язаний:

– проводити видачу літератури на абонементах і в читальних залах;

– відбирати застарілу літературу для вилучення із фондів, зношену - для реставрації;

– оформляти замовлення та твори друку;

– проводити облік та реєстрацію одержаної літератури;

– вести роботу з систематичною картотекою статей по закріпленій тематиці;

– організовувати тематичні виставки на допомогу навчальному на науковому процесам;

– готувати і проводити усні бібліографічні огляди літератури;

– складати бібліографічний опис нових надходжень літератури;

– консультувати читачів біля каталогів;

– приймати участь в складенні інструктивно-методичних матеріалів, регламентуючих виробничі процеси у відділах;

– редагувати і розставляти картки довідково-пошукового апарату бібліотеки;

– здійснювати облік своєї роботи, складає індивідуальний план і звіт;

– підвищувати свій професійний рівень;

– виконувати окремі доручення директора, заступника директора.

3. Права

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор бібліотеки І та П категорій має право: – брати участь у складанні планів та звітів відділів, розробці технологічних інструкцій; – вимагати від читачів виконання правил користування бібліотекою; – вносити пропозиції завідувачу відділом щодо покращання організації роботи відділу; – брати участь у роботі семінарів, нарад бібліотечних працівників.

4. Відповідальність

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор бібліотеки І та П категорій несе відповідальність за:

– якісне і своєчасне виконання своїх посадових обов'язків;

– збереження книжкового фонду бібліотеки;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежного захисту, виробничої санітарії та техніки безпеки.