Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. Являється організатором і виконавцем бухгалтерського обліку з нарахування квартирної плати і комунальних послуг по гуртожитку 12 і житловим будинкам НАУ.

У своїй практичній діяльності керується тарифами, установленими законодавчими організаціями і вказівками головного бухгалтера та наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер І категорії житлово-комунального відділу зобов'язаний: – нараховувати квартирну плату і комунальні послуги мешканцям гуртожитку12 і жилих будинків НАУ;

– перевіряти правильність заповнення розрахункових книжок;

– слідкувати за своєчасним надходженням коштів за квартплату і комунальні платежі на розрахунковий рахунок НАУ;

– вносити зміни розміру платежів у розрахункові книжки згідно з тарифом; – вести облік заборгованості по квартплаті та комунальним послугам та в разі необхідності повідомляти адміністрацію НАУ про злісних неплатників; – вести розрахунки і облік платежів за електроенергію з мешканцями жилих будинків і організаціями, що ведуть розрахунки з НАУ; – оформляти довідки в субсидійну комісію;

– вести розрахунки і облік платежів за платну автостоянку приватного автотранспорту співробітників НАУ на території навчального корпусу № 6;

– вести облік і видачу талонів на спецхарчування співробітникам НАУ, які працюють в шкідливих умовах;

– вести облік і видачу талонів на харчування дітям-сиротам, що навчаються в НАУ; вести оборотні відомості і оборотний баланс НАУ; – виписувати і реєструвати прихідні і видаткові ордери.

3. Права

Бухгалтер І категорії житлово-комунального відділу має право: – вимагати від мешканців жилих будинків, від відділів і служб представлення в бухгалтерію необхідних документів і звітів;

– не приймати до оформлення і виконання документи, що суперечать нормативним актам; – вносити пропозиції з покращання форм і методів обліку і звітності.

4. Відповідальність

Бухгалтер І категорії житлово-комунального відділу несе відповідальність за: – нести персональну відповідальність за організацію і ведення обліку квартплати і комунальних послуг;

– своєчасне складання бухгалтерських проводок і оборотного балансу НАУ; – своєчасно звіряти розрахунки за квартплату і комунальні послуги.