Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. Являється організатором і виконавцем бухгалтерського обліку коштів, які надходять за навчання студентів по контрактах, слухачів підготовчого відділення та педагогічного факультету, які навчаються на контрактній основі. У своїй практичній діяльності керується кошторисом, установленим планово-фінансовим відділом НАУ і вказівками головного бухгалтера та наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер П категорії зобов'язаний: – вести облік розрахунків по контрактах як з фізичними особами, так і з організаціями за навчання студентів в університеті;

– вести облік коштів за навчання слухачів підготовчого відділення та педагогічного факультету, які навчаються на контрактній основі;

– перевіряти правильність заповнення контракту згідно з кошторисом, окремо на денне і заочне відділення;

– контролювати своєчасність оплати за навчання студентів в університеті, а також слухачів підготовчого відділення та педагогічного факультету;

– подавати дані про надходження коштів за навчання на контрактній основі на перше число кожного місця в планово-фінансовий відділ;

– перевіряти надходження коштів через банківські та касові операції і занесення даних в поіменну книгу обліку;

– вести по факультетах зведені картки студентів, які навчаються на контрактній основі і звіряти надходження коштів з оборотним балансом;

– вести облік заборгованості по оплаті за навчання студентів по контракту та в разі необхідності повідомляти деканати НАУ про злісних неплатників.

3. Права

Бухгалтер П категорії має право: – вимагати від студентів-контрактників представлення в бухгалтерію необхідних документів;

– не приймати до оформлення і виконання документи, що суперечать нормативним актам; – вносити пропозиції з покращання форм і методів обліку.

4. Відповідальність

Бухгалтер П категорії несе відповідальність за: – організацію і ведення обліку надходження коштів за навчання по контрактах; – своєчасний запис в поіменну та зведену книгу надходження коштів за навчання по контрактах;

– своєчасне звіряння коштів по розрахунках за навчання на контрактній основі з оборотним балансом.