Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція бухгалтера 1 категорії з обліку праці й заробітної плати

1. Загальні положення

Являється виконавцем бухгалтерського обліку праці й заробітної плати. Підпорядковується головному бухгалтеру. Веде правильний і своєчасний облік праці і заробітної плати. У своїй практичній діяльності керується діючими положеннями по бухгалтерському обліку, законодавством України, вказівками головного бухгалтера і наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер І категорії з обліку праці й заробітної плати зобов'язаний: – вести аналітичний облік заробітної плати по університету;

– нараховувати заробітну плату та діючі види допомог співробітникам університету; – проводити утримання податків, аліментів, внесків до Пенсійного фонду та фонду на випадок безробіття; – складати платіжні відомості;

– опрацьовувати лікарняні листи та включати їх в платіжну відомість; – проводити грошові розрахунки з працівниками, які звільняються та ідуть у відпустку; – складати по звітних відомостях бухгалтерську проводку з нарахування зарплати, виплат по лікарняним листам, діючим видам допомоги (по догляду за дитиною до 3-х років, одноразової допомоги на народження дитини, на поховання, допомоги малозабезпеченим сім'ям, що мають дітей віком до 16 років, виплат Чорнобильський пільг).

3. Права

Бухгалтер І категорії з обліку праці й заробітної плати має право: – своєчасно вивіряти розрахунки з співробітниками університету і результати вивірки оформляти згідно зі встановленим порядком; – вести облік депонованої заробітної плати;

– вести особисті рахунки співробітників; за замовленням співробітників складати та видавати довідки для оформлення пенсій, субсидій, допомог та форми № 3 по перерахунку прибуткового податку;

– забезпечувати строге виконання розрахункової дисципліни;

– систематично підвищувати свою кваліфікацію і брати участь у впровадженні нових форм і методів бухгалтерського обліку;

– крім вищевказаних обов'язків у міру виробничої необхідності і по вказівках головного

Бухгалтера виконувати інші види роботи з бухгалтерського обліку.