Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція бухгалтера 2 категорії науково-дослідної частини

1. Загальні положення

Бухгалтер ІІ категорії призначається та звільняється з роботи наказом ректора університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи і проректора з економічних питань. У своїй практичній діяльності керується діючим законодавством, інструкціями щодо бухгалтерського обліку, наказами та розпорядженнями ректора і проректора з економічних питань, "Положенням про науково-дослідну частину" та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Бухгалтер ІІ категорії зобов'язаний: – вести аналітичний облік на рахунку 082 - у розрізі держбюджетних і госпдоговірних тем, 154 і 155 рахунках - у розрізі замовників та рахунку 282; – перевіряти й обробляти банківські документи по спецрахунку; – вести оперативний облік руху суми спецрахунку за видами прибутку та видатку; – контролювати виконання кошторисів у розрізі кожної держбюджетної та госпдоговірної теми відповідно до статей витрат;

– своєчасно виписувати рахунки за виконані роботи і перераховувати аванси, передбачені в договорі;

– оформляти банківську документи на оплату замовниками за виконані роботи; – відкривати і закривати рахунки в кінці року;

– забезпечувати суворе додержання розрахункової дисципліни, своєчасне стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованостей;

– у разі відсутності бухгалтера, який розробляє авансові звіти, виконувати його роботу; – вести оборотний баланс університету.

3. Права

Бухгалтер ІІ категорії має право: – вимагати від керівників тем та інших осіб своєчасного подання в бухгалтерію необхідних документів;

– не приймати до виконання документи, які суперечать нормативним і законодавчим актам;

– вносити пропозиції щодо поліпшення та впровадження нових форм і методів фінансового обліку та звітності.

4. Відповідальність

Бухгалтер ІІ категорії несе відповідальність за: – організацію і ведення правильного та своєчасного обліку витрачання коштів за рахунками і статтями витрат у розрізі держбюджетних і госпдоговірних тем; – своєчасне приймання й обробку документів;

– обробку документів, які суперечать нормативним і законодавчим актам; – своєчасне звірення всіх розрахунків;

– стан розрахунків із замовниками, своєчасне стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей.