Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Бухгалтер по обліку матеріальних цінностей є організатором і виконавцем бухгалтерського обліку, обліку матеріальних цінностей. Підпорядковується головному бухгалтеру і старшому бухгалтеру матеріального стола. Організовує правильний та своєчасний облік матеріальних цінностей, контролює їх рух та збереження. У своїй практичній роботі користується діючими законодавчими актами, положенням по веденню бухгалтерського обліку, вказівками головного бухгалтера та наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей зобов'язаний: – своєчасно виконувати розноску по таким аналітичним розрахункам: 070 - склад, 014 - склад, 071 - малоцінний інвентар, 014 - м'який інвентар;

– по закріплених рахунках проводити підсумки по місяцях і поквартальні з початку року, складати оборотні відомості, а результати звіряти з оборотним балансом; – в кінці звітного періоду виводити та уточнювати залишки по всіх закріплених розрахунках;

– організовувати та проводити штамповку одержуваного майна; – організовувати в підрозділах НАУ підвищений облік товарно-матеріальних цінностей і контроль за ним;

– організовувати та проводити інвентаризацію і обробляти їх результати; – брати участь у роботі комісії по списанню товарно-матеріальних цінностей; – на початку звітного року відкривати нові книги та оборотні картки по всім розрахункам;

– в установлені строки представляти головному бухгалтеру дані про рух та залишки матеріальних цінностей; – вести книгу реєстрації вимог;

– проводити контроль за правильним оформленням вимог; – вести журнал реєстрації довіреностей;

– виписувати довіреності згідно з інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей.

3. Права

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей має право: – систематично підвищувати свою кваліфікацію і брати участь при проведенні передових форм і методів бухгалтерського обліку з впровадженням обчислювальної техніки; – у міру необхідності і по вказівках головного бухгалтера виконувати інші обов'язки з бухгалтерського обліку.