Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Чергування в університеті організовується для забезпечення належного порядку на території, прийманні й передачі термінових розпоряджень та інформувань у робочий і поза робочий час.

Відповідальний черговий по НАУ призначається з числа співробітників групи чергової служби підрозділів охорони. Приймається та звільняється з роботи за наказом першого проректора за подання проректора з АГР. Відповідальний черговий підпорядковується ректору та проректорам університету. У своїй практичній діяльності відповідальний черговий керується Положенням про групу чергової служби, цією інструкцією, наказами ректора та проректора з АГР.

У відсутності керівництва НАУ (в неробочий час) відповідальний черговий є старшим представником адміністрації і несе відповідальність за прийняття необхідних заходів щодо забезпечення належного порядку в навчальних корпусах, гуртожитках та на території.

Вказівки відповідального чергового з питань забезпечення порядку, безпеки, охорони будівель і споруд є обов'язковими для виконання всіма співробітниками та студентами університету, а також черговими співробітниками міліції по університету.

Час чергування - цілодобово.

2. Обов'язки

Відповідальний черговий зобов'язаний: – згідно з розпорядком, прибути на чергування о 8.00. У підрозділі охорони ознайомитись з обстановкою, запланованими на неробочий час заходами, ремонтними роботами тощо;

– встановити зв'язок з: АТС - 31-11, військовою охороною (військова кафедра) - 39-91, електриком - 35-03, сантехніком - 35-04;

– перевірити присутність чергових і становище у навчальних корпусах та гуртожитках; – періодично підтримувати зв'язок з черговими по корпусах, у разі від'їзду на перевірку сповіщати про це чергового вахтера навчального корпусу № 3;

– давати вказівки комендантам і черговим навчальних корпусів та гуртожитків з питань забезпечення безпеки й порядку - обов'язкові до виконання;

– через чергових у навчальних корпусах (гуртожитках) вживати заходів щодо затримання сторонніх осіб, які входять або виходять з приміщень без посвідчень (перепусток), а також затримання та оформлення фактів виносу (спроб) із корпусу (гуртожитку) матеріальних цінностей без оформлення документів (до 10% вартості затриманих цінностей відраховується в фонд преміювання охорони);

– при проведенні загальних заходів ініціатори пред'являють відповідальному черговому необхідні документи згідно з стандартом, у тому числі список учасників (зразок додається);

– контролювати графік роботи вахтерів навчальних корпусів та гуртожитків; – перевіряти справність зв'язку з черговим РВВС Московського р-ну м. Києва (тел.265-65-60), а також о 23.30 та 6.00 уточнити у чергового РВВС обстановку по НАУ та зробити відповідний запис;

– знати місце знаходження та спроби зв'язку з ректором, проректорами на випадок необхідності їх інформування стосовно термінових питань, уточнювати прізвище, ім'я та по батькові, посаду, телефон запитуючого і просити передзвонити через 10 хв. Протягом даного часу відповідальний черговий особисто зв'язується з вказаними посадовими особами, інформує про надходження таких заявок і діє відповідно до їх вказівок; – при одержанні даних про всі надзвичайні випадки відповідальний черговий уточнює інформацію, після чого зразу ж повідомляє проректору з АГР, а в разі його відсутності - особі, яка виконує його обов'язки. При надходженні даних про аварійні ситуації, стихійне лихо доповідати проректору з АГР та іншим посадовим особам у справах, що до них відносяться;

– при надходженні даних про надзвичайні випадки серед іноземних студентів, негайно доповідати проректору з міжнародних відносин;

– при надходженні даних з правоохоронних органів про затримання студентів та співробітників НАУ, доповідати про це проректору, декану факультету (у відношенні студента) або керівнику відповідального підрозділу по місцю роботи співробітника. У випадку будь-яких порушень, пов'язаних з військовою кафедрою, дзвонити за телефоном 39-91. – після закінчення занять вимагати від чергових навчальних корпусів провести огляд приміщень (закриття вікон, дверей, службових приміщень, складів, кафедр, лабораторій і т. п.), о 23.00 та 6.00 прийняти від чергових по корпусах (гуртожитках), у тому числі військової кафедри та кафедри виробничого навчання, рапорти про стан порядку; – у випадку аварійної ситуації в мережі газо-водо-тепло-електропостачання через чергових електриків та сантехніків вжити заходів щодо ліквідації аварії (при необхідності інформувати головного енергетика, головного механіка або головного інженера). – при наявності на території або у приміщенні університету осіб, які порушують внутрішній розпорядок, вжити заходів щодо встановлення їх особистості та наведення порядку;

– у випадку стихійного лиха, пожеж, затоплення тощо наявними засобами (чергові по постах, електрики, сантехніки та інші, які знаходяться в університеті співробітники) забезпечують збереження власності університету, у випадку неможливості ліквідації займання своїми силами, викликати пожежну команду за телефоном 01.

– при одержанні даних про виявлення порушень правил експлуатації службових приміщень та обладнання вживати заходів щодо їх вилучення, інформувати керівників цих підрозділів для прийняття відповідних заходів;

– у випадках термінового прийняття рішень (підозра на пожежу, затоплення та ін.) приймає рішення на злом приміщення, щодо факту "взлом" складається відповідний акт комісією в складі 3-х осіб (відповідальний черговий по корпусу, черговий по військовій кафедрі, черговий по університету);

– при одержанні сигналу з Московського РВК і міського штабу ЦО діяти згідно з наявною інструкцією;

– забезпечувати прийом термінових телефонограм, розпоряджень, вказівок ректора або проректора;

– постійно знаходитися в кімнаті;

– при одержанні вказівок ректора або особи, яка його заміняє, про збори або виїзд деканів факультетів, начальників відділів та служб НАУ виконувати розпорядження, використовуючи схему зв'язку;

– для забезпечення оперативного контролю за дотриманням належного стану та порядку в гуртожитках (корпусах) щоденно виділяється, згідно з графіком, черговий автомобіль у розпорядження відповідального чергового по НАУ з 19.00 до 8.00. Місце стоянки чергового автомобіля разом з черговим водієм призначається наказом ректора (в осінньо-зимовий період у теплому приміщенні). Використання чергового автомобіля в інших цілях та виїзд за межі університету забороняється (виключення можливе лише з дозволу ректора);

– щоденно відмічати в шляхових листах автобуса, легкових та вантажних автомобілів, які обслуговують НАУ, час їх прибуття та вибуття з університету тільки в день їх роботи.

2. Права

Відповідальний черговий має право: – організовувати ліквідацію аварійних ситуацій;

– проводити перевірки пропускного режиму як у студентських гуртожитках, так і в навчальних корпусах;

– викликати на ліквідацію аварійних ситуацій головних спеціалістів, деканів та проректорів;

– виділяти черговий автомобіль по заявках проректорів;

– проводити перевірку університетських заходів та доповідати рапортом про всі недоліки і правопорушення.

4. Відповідальність

Відповідальний черговий несе відповідальність за: – своєчасну організацію ліквідації аварійної ситуації; – правопорядок на території університету; – використання чергового автомобіля; – своєчасність передачі заявок на автотранспорт.