Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Головний бібліотекар (головний бібліограф, головний методист) призначається і звільняється з посади за наказом ректора університету за поданням директора, узгодженим із завідуючим відділом бібліотеки. Головний бібліотекар (головний бібліограф, головний методист) підпорядковується завідувачу відділом. Кваліфікаційні вимоги - вища спеціальна освіта та стаж бібліотечної роботи не менше 3 років.

У своїй роботі головний бібліотекар (головний бібліограф, головний методист) керується матеріалами керівних органів зо бібліотечної справи та основам трудового законодавства, Положенням про бібліотеку, планами роботи відповідного відділу та розпорядженнями дирекції бібліотеки.

2. Обов'язки

Головний бібліотекар (бібліограф, методист) зобов'язаний:

– вести найбільш складну ділянку роботи у відділі;

– забезпечувати вивчення запитів читачів і розробляти пропозиції щодо підвищення їх ефективності;

– готувати бібліографічні довідки підвищеної складності;

– організовувати роботу із складання бібліографічних показників, списків літератури;

– вести заняття із студентами з основ бібліотечно-бібліографічних знань;

– розробляти проекти документів, регламентуючих роботу бібліотеки;

– організовувати масові заходи із студентами;

– забезпечувати зберігання фонду бібліотеки;

– вивчати передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних бібліотек;

– вести облік своєї роботи, складати індивідуальний план і звіт;

– систематично підвищувати свою кваліфікацію;

– приймати участь в конференціях, семінарах, зборах бібліотечних працівників.

3. Права

Головний бібліотекар (бібліограф, методист) має право: – вносити рекомендації керівництву бібліотеки і відділу з питань покращання бібліотечної роботи;

– вимагати від співробітників виконання посадових обов'язків, наказів і розпоряджень дирекції;

– представляти бібліотеку за дорученням керівництва в інших бібліотеках, установах і організаціях з питань бібліотечно-бібліографічної та методичної роботи.

4. Відповідальність

Головний бібліотекар (бібліограф, методист) несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання посадових обов'язків; – виконання трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку; – виконання правил протипожежного захисту виробничої санітарії і техніки безпеки; – збереження книжкового фонду бібліотеки.