Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо голові профкому, призначається та звільняється на засіданні профкому. У своїй роботі керується Статутом профспілки працівників агропромислового комплексу, рішеннями профспілкових конференцій та рішеннями профкому.

Кваліфікаційні вимоги: вища економічна освіта і стаж роботи не менше 3 років.

2. Обов'язки

Головний бухгалтер профкому зобов'язаний: – проводити фінансові операції, оформляти різні фінансові звіти по профкому; – разом з головою профкому розробляти річний бюджет та забезпечувати його виконання після затвердження на засіданні профкому;

– нараховувати, одержувати в банку і видавати заробітну плату посадовим особам профкому;

– оформляти і видавати грошову допомогу членам профспілки та санаторно-курортні путівки, путівки до санаторію-профілакторію, відповідати за збереження профспілкових облікових карток.

3. Права

Головний бухгалтер профкому має право: – вимагати від голів профбюро підрозділів і керівництва профкому подання у встановленні строки оперативних даних, необхідних для ведення фінансової діяльності; – оформляти фінансові документи; – вносити пропозиції голові профкому про вдосконалення фінансової діяльності.

4. Відповідальність

Головний бухгалтер профкому несе відповідальність за: – вчасне і якісне виконання обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією; – правильне ведення і зберігання фінансових документів; – виконання правил внутрішнього розпорядку та дотримання трудової дисципліни

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Головний бухгалтер профкому взаємодіє із: – бухгалтерією університету - з питань оформлення використання коштів соціального страхування, перерахування профспілкових внесків, часткової оплати працівниками вартості санаторно-курортних путівок та путівок у оздоровчі табори, нарахування заробітної плати посадовим особам профкому;

– планово-фінансовим та відділом кадрів - з питань перевірки інформації по штатах; – канцелярією - з питань отримання нормативних документів щодо кадрів, оплати праці, режиму роботи тощо.