Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Головний енергетик організовує та забезпечує експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт електроустановок, електрообладнання, здійснює постійний контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, зберігання матеріально-технічних засобів і раціональне використання енергетичних ресурсів.

Доручення головного енергетика, пов'язані з виконанням його обов'язків, обов'язкові для всіх підлеглих йому працівників, а доручення, які відносяться до експлуатації та технічного обслуговування енергетичного господарства, - обов'язкові для виконання всіма керівниками та спеціалістами виробничих підрозділів.

Головний енергетик підпорядковується головному інженеру та проректору з адміністративно-господарської роботи. Призначається та звільняється з роботи наказом ректора за поданням проректора з АГР.

Головному енергетику підпорядковані: інженер-електрик, інженер по вентиляції, електромонтери та електромеханіки з обслуговування та ремонту електрообладнання в навчальних корпусах та гуртожитках.

2. Обов'язки

Головний енергетик зобов'язаний: – забезпечувати постійне підвищення рівня електрифікації університету, організовувати своєчасний ремонт енергетичного обладнання, розробляти за участю спеціалістів енергетичної служби плани заходів щодо удосконалення організації експлуатації електромереж та електроустановок, контролювати споживання електроенергії згідно з лімітом; – своєчасно забезпечувати складання заявок, допомагати в придбанні необхідної кількості електротехнічного та енергетичного обладнання, запасних частин, вимірювальних приладів та інструментів;

– організовувати виконання електромонтажних робіт щодо встановлення електрообладнання, залучаючи підрядні організації та монтажні бригади електриків навчально-виробничого комбінату;

– складати акти на списання електрообладнання і подавати їх на узгодження головному інженеру;

– забезпечувати своєчасний контроль та приймання виконаних робіт на всіх об'єктах поточного та капітального ремонтів;

– розробляти та подавати на узгодження головному інженеру графіки проведення ремонтних робіт електроустановок, пов'язаних з їх зупиненням;

– контролювати та забезпечувати зберігання матеріалів, електроустановок та електрообладнання, керуючись встановленими нормами технічної експлуатації; – подавати матеріали про преміювання найкращих спеціалістів, накладати догани на осіб, які порушують трудову та виробничу дисципліну;

– організовувати та проводити курси підвищення технічних знань електриків, інженерно-технічних працівників з наступною перевіркою знань;

– проводити виховну роботу серед працівників, своєчасно реагувати на їх пропозиції та скарги, приймати по них рішення самостійно або сумісно з керівництвом; – стежити за забезпеченням співробітників спецодягом, справним інструментом, засобами техніки безпеки при роботі в електроустановках;

– вимагати від підлеглих дотримання трудової дисципліни, правил з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, виконання санітарно-екологічного режиму утилізації світильників з домішками ртуті;

– надавати експлуатаційному персоналу безпосередню технічну допомогу з питань поліпшення технічної експлуатації й безпеки обслуговування електроустановок; – розслідувати аварії та тяжкі нещасні випадки, пов'язані з експлуатацією електроустановок;

– контролювати виконання планів поточного та капітального ремонтів, електрогосподарства університету, вести їх облік та якість виконаних робіт; – подавати звіт з енергетики в установленому порядку;

– доводити ліміти споживання електроенергії до споживачів та вести контроль за їх використанням, розробляти заходи щодо економії електричної енергії та вести контроль їх виконанням;

– забезпечувати правильну роботу припливно-витяжної вентиляції згідно з паспортами; – виконувати приписи енергонагляду, пожежної інспекції та інспекції з охорони праці.

3. Права

Головний енергетик має право: – давати вказівки керівникам і спеціалістам виробничих підрозділів щодо експлуатації енергетичних установок, обладнання, мереж та магістралей;

– доступу в будь-який час доби на всі енергетичні установки після пред'явлення службового посвідчення;

– у разі необхідності призупинити виконання технічно не грамотних розпоряджень з спеціальних питань, інформуючи про це керівництво університету;

– бракувати роботи, виконані неякісно, з порушенням ПТЕ та ПТБ і вимагати їхньої переробки;

– за згодою зі зацікавленими спеціалістами вносити зміни в заходи щодо експлуатації енергетичних установок, обладнання та мереж;

– перевіряти та приймати від навчально-виробничого комбінату та інших спец. організацій акти на виконання електротехнічних робіт;

– проводити обстеження та технічний огляд енергетичних установок, вимагати від працівників усіх підрозділів університету, субабонентів та інших організацій, які підключені до мереж НАУ, дотримуватись усіх правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

– вимикати окремі споживачі електроенергії з електричних мереж і забороняти роботу енергетичних установок у випадку їх аварійного стану, експлуатації з порушенням ПУЕ, техніки безпеки або загрози для життя та здоров'я людей.

4. Відповідальність

Головний енергетик несе відповідальність за: – організацію на підприємстві планово-попереджувальних ремонтів і правильну експлуатацію електрообладнання та вентсистем;

– виконання заходів з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки під час експлуатації електрообладнання і електроустановок, виконання санітарно-екологічних Правил утилізації використаних світильників, особливо з домішками ртуті; – перевищення встановлених АТ "Київенерго" планів споживання електроенергії, дотримання норм споживання електричної потужності в години максимуму навантаження енергосистем, а також раціональне використання електричної енергії; – своєчасне замовлення електроматеріалів для виконання електротехнічних робіт; – своєчасну і якісну підготовку електрогосподарства до нового навчального року, а також до зимового періоду;

– приймання виконаних електромонтажних робіт від підрядних організацій згідно з правилами ПТЕ та ПТБ, перевірку обсягів їх виконання і використання матеріалів при підписанні актів приймання.