Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція головного механіка

1. Загальні положення

Відділ головного механіка є структурним підрозділом університету. Його очолює головний механік, який підпорядкований головному інженеру університету.

Головний механік здійснює інженерний нагляд за експлуатацією систем водопроводу, каналізації, опалення, ліфтів та газового обладнання.

Головний механік призначається та звільняється з роботи наказом ректора університету за поданням проректора з АГР. На посаду головного механіка призначається особа з вищою технічною освітою і великим досвідом у галузі експлуатації та ремонту обладнання.

Головний механік є матеріально-відповідальною особою.

Головному механіку безпосередньо підпорядковані робітники відповідних спеціальностей.

Відділ головного механіка у своїй роботі керується наказами та інструкціями міністерства, наказами ректора, проректора з АГР, розпорядженнями головного інженера, інструкціями з експлуатації обладнання, а також Положенням.

2. Обов'язки

Головний механік зобов'язаний: – забезпечувати правильну технічну експлуатацію і безперебійну роботу всього сантехнічного обладнання, опалювальних та водопровідних мереж, ліфтів та нагляд за газовим обладнанням;

– розробляти та контролювати графіки ремонту інженерних комунальних мереж, обладнання, вести облік виконання планів та здійснення контролю за якісним ремонтом обладнання;

– планувати виробництво вузлів, запчастин, обладнання, вести облік запасних деталей кладових і контролювати їх витрати;

– систематично поповнювати технічну документацію і альбоми креслення запасних деталей до обладнання;

– розробляти проекти ремонтних робіт, технологію та впроваджувати передові методи ремонтів, а також розробляти заходи щодо підвищення строків служби технологічних споруд, установок, вузлів та деталей обладнання;

– розробляти та впроваджувати в життя заходи стосовно боротьби з корозією, контролювати витрати матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби; – брати участь у розслідуванні аварій та у розробці заходів щодо їх ліквідації; – проводити облік наявності та руху обладнання, яке знаходиться на балансі відділу; – розробляти плани організаційно-технічних заходів на поліпшення стану експлуатаційної служби та експлуатації обладнання;

– узагальнювати передовий досвід технічної експлуатації обладнання, організувати обмін досвідом з іншими підприємствами та установами;

– своєчасно складати заявки на матеріали і контролювати економність їх витрат; – своєчасно оформляти документи на списання обладнання з балансу; – на базі технічної документації та планів технічного розвитку вести роботу по модернізації обладнання;

– разом з головним інженером підготовлювати матеріали на заміну застарілого обладнання новим, більш продуктивнішим;

– розробляти плани розвитку експлуатаційно-механічної бази, розглядати завдання щодо проектування, будівництва, реконструкції та модернізації обладнання; – брати участь у розробці планів комплексної механізації та контролю за ефективним використанням машин і обладнання, розробляти та доводити ліміти витрат води до структурних підрозділів;

– надавати допомогу раціоналізаторам і винахідникам щодо поліпшення експлуатації та обслуговування обладнання;

– забезпечувати пожежебезпеки, охорону праці, промсанітарію, благоустрій території та екологічну безпеку.

3. Права

Головний механік має право: – давати розпорядження, які стосуються дій відділу та підлеглих служб; – давати вказівки всім службам університету щодо збереження та експлуатації обладнання, складати виробничі інструкції з усіх питань експлуатації обладнання, технологічних споруд та установок;

– контролювати експлуатацію обладнання, технологічних установок і споруд на кафедрах та інших службах;

– забороняти роботу з обладнанням у випадках грубого порушення правил технічної експлуатації, незадовільного стану, непідготовленості обслуговуючого персоналу і загрози аварій чи нещасних випадків;

– відключати обладнання, залишене у кінці робочої зміни, не прибране чи не змащене; – проводити підбір і розстановку працівників відділу головного механіка; – брати участь у розробці в установленому порядку системи преміювання працівників відділу;

– представляти університет у вищих та інших організаціях при розгляді питань технічного стану обладнання і його експлуатацію, в окремих випадках - при наявності доручення; – розробляти і представляти на затвердження посадові інструкції на працівників ВГМ.

4. Відповідальність

Головний механік несе відповідальність за:

Організацію на підприємстві планів технічної експлуатації обладнання, технологічних споруд та установок;

Недодержання установлених строків простою обладнання в ремонті;

Неправильне використання і завантаження ремонтної майстерні, яка підпорядкована головному механіку університету;

Розробку і здійснення заходів щодо поліпшення експлуатації та ремонту обладнання, технологічних споруд і установок;

Невиконання плану технічної експлуатації обладнання;

Несвоєчасне замовлення матеріалів і комплектуючих виробів, необхідних для експлуатації сантехобладнання;

Стан трудової дисципліни, дотримання правил техніки безпеки, промсанітарії, пожежної безпеки працівниками відділу та благоустрій закріпленої території;

Своєчасну здачу металолому і відпрацьованих нафтопродуктів;

Своєчасну підготовку систем опалення до зими та одержання дозволу на включення тепла;

Контроль за витратами тепла, води і газу структурними підрозділами університету та сторонніми споживачами; оформлення документів для бухгалтерських розрахунків з споживачами;

Оформлення документів на викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище;

Порушення санітарно-екологічного режиму на місцях роботи та на закріпленій території.

Посадова інструкція головного механіка - потрібно підписати  та затвердити.