Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Електрик спортивно-оздоровчого табору "Академічний" призначається та звільняється на посаду наказом по університету за поданням директора спортивно-оздоровчого табору та проректора з соціальних питань. Підпорядковується директору табору, повинен мати підготовку по спеціальності і вік не нижче 18 років.

2. Обов'язки

Електрик зобов'язаний: – проводити всі роботи поточного ремонту освітлювальних мереж та електроустановок, освітлювальних пристроїв;

– на закріплених за ним будиночках для відпочиваючих стежити за раціональним використанням електроенергії;

– стежити за дотриманням відпочиваючими техніки безпеки; – при виникненні аварійної ситуації негайно відключити постачання електроенергії.

3. Права

Електрик має право: – опротестувати розпорядження директора табору, якщо вони не відповідають правилам техніки безпеки і загрожують безпеці людей;

– забороняти відпочиваючим користуватися додатковими електронагрівальними приладами;

– контролювати використання електроенергії відпочиваючими;

– вимагати від керівництва забезпечення спецодягом та інструментами, необхідними для роботи.

4. Відповідальність

Електрик несе відповідальність за: – повне і своєчасне виконання даної інструкції;

– збереження обладнання, інструменту, спецодягу і за правильне їх використання; – дотримання вимог щодо охорони праці, техніки безпеки при обслуговуванні електрообладнання;

– неякісне використання робіт при технічному обслуговуванні та ремонті електрообладнання.