Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Директор Ботанічного саду безпосередньо підпорядкований декану лісогосподарського факультету НАУ.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", Законами та Постановами Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, наказами та розпорядженнями ректора і декана лісогосподарського факультету НАУ.

Забезпечує виконання завдань поставлених перед Ботанічним садом згідно з розділом ІІ діючих положень про Ботанічний сад.

На посаду директора Ботанічного саду призначається наказом ректора НАУ спеціаліст з науковим ступенем та відповідним стажем роботи в цій галузі.

2. Обов'язки

Директор Ботанічного саду зобов'язаний: – забезпечувати виконання завдань згідно з Положенням про Ботанічний сад (розділ ІІ), проведення науково-дослідних робіт (розділ ІІІ) та навчальної й освітньо-виховної діяльності (розділ ІУ);

– вимагати від завідувачів лабораторіями складання щомісячних планів роботи останніх та затверджувати їх;

– мобілізувати весь колектив Ботанічного саду на щорічну заготівлю насіння цінних сортів квітів, живців екзотичних дерев (чагарників) у парках України (м. Києва) для прищеплювання їх у шкілках розсадника Ботанічного саду;

– забезпечувати зв'язок підпорядкованих йому лабораторій з передовими підприємствами Ботанічного напряму в Україні з метою розширення асортименту вирощування особливо цінних видів, сортів, форм аборигенних та екзотичних дерев, чагарників, квітів для поповнення колекції Ботанічного саду та озеленення території НАУ; – забезпечувати необхідний режим охорони та ефективного використання території Ботанічного саду, для чого проводити реконструкцію малоцінних земельних ділянок у дендросаду для закладання чагарників, багаторічних квітників, шкілок цінних деревних та чагарникових рослин у відкритому ґрунті;

– забезпечувати ділову допомогу в озелененні та утриманні дерев, чагарників, квітників, газонів, живоплотів у належному стані на території НАУ (Ботанічного саду); – поступово перетворювати територію НАУ на загальний Ботанічний сад; – забезпечувати виконання умов охорони праці та протипожежної безпеки на об'єктах Ботанічного саду.

3. Права

Директор Ботанічного саду має право: – вносити пропозиції ректорату щодо приймання та звільнення співробітників Ботанічного саду, заохочення працівників за сумлінну працю; – складати акти на всі види порушень на території Ботанічного саду.

4. Відповідальність

Директор Ботанічного саду несе відповідальність за: – сумлінне виконання посадової інструкції, у т. ч. за озеленення та благоустрій всієї території НАУ;

– забезпечення виконання вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки на території Ботанічного саду.