Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Директор Видавничого центру організовує роботу відділу і керує ним; бере участь у забезпеченні університету поліграфічною, науковою і навчально-методичною літературою, складанні тематичного плану випуску науково-методичної літератури спільно з редакційно-видавничою радою. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора.

У своїй роботі керується положенням про видавничий центр, наказами ректора та цією посадовою інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи керівником, володіння комп'ютером та засобами оперативної поліграфії.

2. Обов'язки

Директор видавничого центру зобов'язаний: – спільно з редакційно-видавничою радою складати тематичний план видання навчально-методичної літератури і контролювати його виконання; – забезпечувати безперебійну і чітку роботу видавничого центру; – опрацьовувати заходи, що забезпечують підвищення економічної ефективності видань; – розподіляти роботу між працівниками ВЦ і здійснювати контроль за її виконанням; – вживати заходи щодо прискорення випуску видань, зниження їх собівартості, а також підвищення продуктивності праці співробітників ВЦ; – проводити виробничі наради; – інформувати ректорат про діяльність відділу.

3. Права

Директор має право: – вимагати від керівників підрозділів НАУ матеріали та інформацію, які необхідні для здійснення редакційно-видавничого процесу;

– вносити пропозиції редакційно-видавничій раді університету та ректорату з питань організації надання послуг;

– визначати кошторис поліграфічних робіт і виписувати рахунки згідно з даним кошторисом;

– вимагати від замовника подавати матеріали до видавництва відповідно до встановлених правил;

– маневрувати матеріалами, засобами, устаткуванням, а також переміщати кадри (без зміни посадового положення) на власний розсуд в межах ВЦ;

– вимагати від співробітників відділу виконання своїх посадових обов'язків, наказів і розпоряджень ректорату;

– здійснювати контроль за термінами і якістю виконання завдань співробітниками; – визначати строки виконання видавничих робіт;

– ставити перед керівництвом університету питання щодо відновлення та покращення матеріально-технічної бази відділу.

4. Відповідальність

Директор несе відповідальність за: – виконання обов'язків, передбачених цією інструкцією, правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки;

– стан виконавчої та трудової дисципліни в колективі, збереження товарно-матеріальних цінностей; – своєчасне і якісне виконання замовлень в межах можливостей відділу.