Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Директор спортивно-оздоровчого табору "Академічний" підпорядковується проректору із соціальних питань. Призначається на роботу та звільняється з неї наказом ректора за поданням проректора із соціальних питань.

На посаду призначається спеціаліст з вищою освітою

Йому підпорядковані: комендант, бухгалтер, кастелян, двірник, електрик, столяр, охоронник.

2. Обов'язки

Директор спортивно-оздоровчого табору "Академічний" зобов'язаний:

– організовувати оздоровлення студентів та співробітників;

– розробляти плани розвитку матеріально-технічної бази оздоровчого табору;

– складати плани капітальних та поточних ремонтів будиночків для відпочиваючих;

– вести контроль за злагодженою роботою підлеглих;

– затверджувати і розробляти правила внутрішнього розпорядку табору;

– знайомити працівників табору з умовами праці;

– проводити інструктаж персоналу з охорони праці та техніки безпеки;

– складати графік виходу на роботу і графік вихідних днів;

– вести облік прибулих у табір;

– створювати умови для проведення оздоровчої та спортивної роботи;

– організовувати у відповідності з діючим законодавством фінансову та господарську роботу табору;

– відповідати за санітарний стан табору;

– у разі необхідності забезпечувати доставку відпочиваючих до медичного закладу.

3. Права

Директор спортивно-оздоровчого табору "Академічний" має право: – проводити контроль за роботою підлеглих;

– вимагати від відпочиваючих дотримання внутрішнього розпорядку; – надавати пропозиції стосовно кращої організації відпочинку для відпочиваючих; – вимагати дотримання правил безпеки.

4. Відповідальність

Директор спортивно-оздоровчого табору "Академічний" несе відповідальність за:

– організацію оздоровлення студентів та співробітників в оздоровчий період;

– виконання правил внутрішнього розпорядку;

– забезпечення матеріальної бази табору;

– бережливе відношення до обладнання та меблів;

– якісне та своєчасне виконання посадових обов'язків підлеглих;

– санітарний стан території бази відпочинку.