Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Директору студмістечка підпорядковані завідувачі гуртожитками. На посаду директора студмістечка призначається особа, яка має вищу освіту, а також досвід господарської роботи.

2. Обов'язки

Директор студмістечка зобов'язаний: – знати досконало об'єкти та прилеглу до них територію;

– керувати роботою зав. гуртожитками і контролювати роботу інших підрозділів студмістечка;

– забезпечувати порядок і санітарно-гігієнічний стан гуртожитків та прилеглої території; – здійснювати заходи щодо поліпшення соціально-побутових умов студентів, аспірантів;

– своєчасно давати заявку проректору з АГР і начальнику ВМТЗ на придбання необхідних матеріалів (меблі, білизна та ін.);

– своєчасно списувати матеріали, які прийшли в непригодність та відслужили свій строк;

– організовувати своєчасну чистку снігу на дахах, підходів до гуртожитків і посипати їх піском у зимовий період;

– проводити роботу стосовно поліпшення трудової дисципліни, контролювати виконання співробітниками правил внутрішнього розпорядку; – організовувати та координувати діяльність між підрозділами студмістечка; – контролювати роботу паспортного столу з прописки та обліку військовозобов'язаних; – організовувати належний протипожежний стан, а також забезпечити проведення дезінфекційних та дезінсекційних заходів у приміщеннях гуртожитків. – організовувати виконання наказів ректора, приписів пожежних, санітарних та інших інспекцій, які вимагають поліпшення роботи в гуртожитках.

3. Права

Директор студмістечка має право: – давати вказівки завідувачам гуртожитками з питань господарської діяльності та внутрішнього розпорядку;

– візувати прийом на роботу, переміщення, звільнення з роботи працівників студмістечка;

– спільно з радою гуртожитку та профкому студентів НАУ розглядати у встановленому порядку суперечності, які виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку;

– за активну участь у культурно-масових заходах і роботі щодо покращання умов і побутового обслуговування мешканців гуртожитку, подавати проректору з АГР матеріали про відзнаку;

– за дорученням ректора або проректора з АГР представляти студмістечко в установах та організаціях.

4. Відповідальність

Директор студмістечка несе відповідальність за: – організацію та якість виконання роботи в студмістечку, яка випливає з обов'язків, передбачених Посадовою інструкцією.

Гуртожитки студмістечка:

Призначені для надання тимчасового житла вітчизняним, іногороднім та іноземним абітурієнтам, студентам, аспірантам, слухачам підготовчих курсів і інститутів підвищення кваліфікації, слухачам інших навчальних закладів університету, а також співробітникам університету та особам, які знаходяться у відрядженні.

Адміністрація гуртожитків:

– забезпечує умови для проживання відповідно санітарним нормам;

– забезпечує достатню кількість приміщень санітарно-побутового призначення, згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків;

– забезпечує підтримку санітарного стану коридорів, холів та місць загального користування;

– розв'язує питання розвитку та удосконалення інфраструктури студмістечка.