Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Диспетчер навчального гаража є посадовою особою, яка відповідає за стан документації та обліку роботи автомобілів і підрозділу. Він підпорядкований завідувачу навчального гаража, а за його відсутності - механіку гаража. Призначається і звільняється з роботи згідно з наказом першого проректора за поданням завідувача навчального гаража.

2. Обов'язки

Диспетчер навчального гаража зобов'язаний: – виписувати шляхові листи на транспортні засоби та щоденно приймати їх від водіїв, доповідати завідувачу гаражем про порушення правил дорожнього руху, допущені водієм на лінії;

– обробляти прийняті від водіїв шляхові листи і вести їх чіткий облік, в установлені строки готувати інформацію про роботу кожної машини за минулий місяць; – вести облік робочого часу (табель) працівників гаража і здійснювати контрольні перевірки працюючих шляхом обходу робочих місць, вести облік позаурочних годин на кожного працівника гаража;

– здійснювати щоденний контроль за своєчасним виходом на лінію і повернення в гараж автотранспорту; при порушенні розпорядку дня доповідати завідувачу гаражем для прийняття заходів;

– вести облік порушень трудової дисципліни і правил дорожнього руху; – приймати термінові заходи щодо надання технічної допомоги водіям лінії; – приймати телефонограми, розпорядження керівництва, про що доповідати завідувачу гаражем;

– вести по кожному автомобілю необхідну документацію (витрати ПММ, пробіг, акти тощо) і дані представляє механіку гаража;

– вести документацію гаража (бортові журнали, журнали вхідної й вихідної документації та ін.).

3. Права

Диспетчер навчального гаража має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи й використовування машин, обладнання й матеріалів;

– брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з роботою водіїв, майстрів виробничого навчання; – вносити пропозиції щодо вдосконалення документації навчального гаража.

4. Відповідальність

Диспетчер навчального гаража несе відповідальність за: – своєчасну підготовку шляхових документів водіям і майстрам виробничого навчання; – правильну й своєчасну обробку шляхових листів і пред'явлення в бухгалтерію звітної документації про роботу автомобілів;

– своєчасну передачу завідувачу гаражем і механіку розпоряджень та вказівок керівництва університету; – своєчасний виїзд із гаража технічних засобів відповідно до заявок університету.