Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

У своїй роботі керується правилами організації документів спільного діловодства та Інструкцією діловодства в університеті, затвердженою наказом ректора № від р. Підпорядковується завідувачу канцелярії. Призначається та звільняється наказом ректора університету за поданням завідувача канцелярії та узгодженням з першим проректором. Кваліфікаційні вимоги - загальна або середня освіта та стаж роботи на інших посадах діловодства.

2. Обов'язки

Діловод зобов'язаний: – реєструвати вхідну кореспонденцію та надсилати її до відповідних підрозділів університету; реєструвати виконану документацію по адресатах;

– вести облік кореспонденції, яка надходить та відправляється, картотеку обліку проходження документів, контроль терміни їх виконання; – систематизувати і зберігати документи поточного архіву; – оформляти документи на відрядження;

– реєструвати працівників, які приїздять до університету у відрядження; – вести облік бланків суворої звітності.

3. Права

Діловод має право: – вимагати точного виконання інструкцій з діловодства в університеті; – вимагати від усіх виконавців університету точного оформлення документів, а в разі необхідності повертати їх на доопрацювання.

4. Відповідальність

Діловод несе відповідальність за: – виконання покладених на нього функціональних обов'язків та використання прав, передбачених інструкцією з загального діловодства.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Діловод у своїй роботі взаємодіє із: – секретарями ректора і проректорів - з питань представлення кореспонденції на доповідь; – з керівниками структурних підрозділів - з питань діловодства та обробки документів.