Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Доцент-методист науково-методичної лабораторії зараховується на роботу та звільняється з роботи наказом ректора університету за поданням начальника навчальної частини і зав. лабораторією. Адміністративно доцент-методист підпорядковується завідувачу науково-методичної лабораторії. У своїй діяльності доцент-методист керується законодавством про працю та освіту, Статутом університету та Положенням про науково-методичну лабораторію, рішеннями ректорату та вченої ради університету, планами роботи, наказами та розпорядженнями ректора, начальника навчальної частини, завідувача лабораторіях.

2. Обов'язки доцента-методиста

Доцент-методист науково-дослідної лабораторії зобов'язаний: – розробляти положення та інші нормативні матеріали, що регламентують навчальний процес;

– виконувати аналіз забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою та готувати пропозиції щодо його поліпшення;

– планувати роботу щодо видання навчально-методичної літератури та контролювати виконання планів;

– вивчати, узагальнювати та розповсюджувати передовий досвід організації навчального процесу;

– організовувати та здійснювати науково-методичне керівництво проведенням студентських олімпіад;

– брати участь у роботі комісій по контролю навчальної та навчально-методичної роботи кафедр, факультетів;

– організовувати та забезпечувати проведення конференцій і семінарів з питань удосконалення навчальної роботи;

– готувати матеріали з навчальної і методичної роботи для розгляду на ректораті, вченій раді університету; аналізувати існуючі навчальні плани та програми, вживати заходи щодо їх вдосконалення;

– збирати інформацію у навчальних підрозділах і службах університету, своєчасно передавати їм інформацію і документацію;

– надавати методичну допомогу викладачам університету; підвищувати свої професійні і теоретичні знання;

– слідкувати за належним збереженням закріпленого за лабораторією майна; – дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії.

3. Права доцента-методиста

Доцент-методист науково-методичної лабораторії має право: – проявляти ініціативу щодо поліпшення стану навчальної і навчально-методичної роботи в університеті;

– вимагати від кафедр і деканатів інформацію, необхідну для виконання покладених обов'язків;

– бути присутнім на засіданнях ректорату, вченої ради, де розглядаються питання роботи лабораторії;

– брати участь у науково-дослідній роботі;

– відвідувати заняття викладачів університету з метою вивчення передового досвіду і здійснення контролю;

– виконувати навчальну роботу на кафедрах університету за сумісництвом (0,25-0,5 посадового окладу).

4. Відповідальність доцента-методиста

Доцент-методист науково-методичної лабораторії несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання плану роботи, доручень керівництва університету; – стан закріплених за лабораторією приміщень, дотримання правил техніки безпеки, протипожежних заходів, промислової санітарії; – дотримання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.