Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція друкарки

1. Загальні положення

Підпорядковується зав. лабораторією та провідному фахівцю, працює під їх безпосереднім керівництвом. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора за поданням зав. лабораторією. У своїй службовій діяльності користується розпорядженнями, нормативними документами, які регламентують її роботу, а також інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - повинна мати середню освіту.

2. Обов'язки

Друкарка зобов'язана: – виконувати комп'ютерний набір з рукописних та друкованих оригіналів і забезпечувати його друкування;

– виконувати, у разі необхідності, рукописні роботи на друкарській машинці; – слідкувати за станом комп'ютера та друкарської машинки.

3. Права

Друкарка має право: – вимагати від замовників точного оформлення документів і матеріалів на друкування, а при необхідності повертати їх на доопрацювання.

4. Відповідальність

Друкарка несе відповідальність за: · своєчасну підготовку матеріалів замовнику і реєстрацію їх прийняття і видачі.

Посадова інструкція друкарки - потрібно підписати  та затвердити.