Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Економіст І категорії відділу з соціально-побутових питань підпорядковується безпосередньо проректору з соціально-побутових питань, призначається і звільняється наказом ректора на подання проректора з соціально-побутових питань. У своїй роботі керується постановами та розпорядженнями уряду України, наказами Міносвіти і ректора університету та положенням про відділ. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта і стаж роботи на посаді не менше 2 років.

2. Обов'язки

Економіст 1 категорії зобов'язаний: – забезпечувати оперативний облік розрахунків і призначати виплату належних пільг і компенсацій студентам, співробітникам та їх дітям, які потребують соціального захисту.

3. Права

Економіст 1 категорії має право: – користуватись документацією бухгалтерського обліку, деканатів та відділу кадрів для ведення оперативного обліку і виплати пільг окремим категоріям співробітників.

4. Відповідальність

Економіст 1 категорії несе відповідальність за: – своєчасне та якісне виконання обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією; – виконання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Економіст 1 категорії у своїй роботі взаємодіє із: – працівниками бухгалтерії, відділу кадрів, канцелярії, деканатами, райфінвідділом Московського р-ну, Держказначейством Московського району, Міністерством праці.