Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Економіст підпорядковується начальнику відділу і виконує роботу під його керівництвом.

У своїй роботі керується наказами ректора університету, проректора з економічних питань. Кваліфікаційні вимоги - вища економічна освіта, або інженерно – економічна і досвід роботи для економіста 1 категорії за фахом не менше 3 років на посаді економіста “ категорії, для економіста 2 категорії досвід роботи на посаді економіста не менше 3 років.

2. Обов'язки

Економіст зобов'язаний: – приймати участь в підготовці кошторисів;

– здійснювати заходи щодо оцінки економічної ефективності планово-фінансових робіт і вносити пропозиції про доцільність їх проведення;

– здійснювати нормоконтроль за оформленням документів на виконання планово-фінансових робіт;

– здійснювати нормоконтроль за оформленням документів на оплату робіт співробітників, вести облік і своєчасно передавати їх у бухгалтерію; – контролювати і аналізувати використання фонду заробітної плати, планово-фінансову діяльність університету.

3. Права

Економіст має право: – забезпечувати організаційну та методичну допомогу відповідним керівникам; – готувати довідкові та звітні матеріали.

4. Відповідальність

Економіст несе відповідальність за: – виконання покладених на нього посадових обов'язків і прийняття рішень з питань, які відносяться до його компетенції;

– правильність і повноту використання наданих йому прав;

– вчасність складання і достовірність планово-звітної документації і довідкової інформації;

– дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. – готувати довідкові та звітні матеріали.