Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Експедитор канцелярії у своїй роботі керується правилами організації документів спільного діловодства та Інструкцією з діловодства в університеті, затвердженою наказом ректора № від року. Підпорядковується завідувачу канцелярії. Призначається та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням завідувача канцелярії з узгодженням з першим проректором університету. Кваліфікаційні вимоги - неповна середня освіта та проходження індивідуального навчання протягом одного місяця.

2. Обов'язки

Експедитор зобов'язаний: – приймати та обробляти вхідну і вихідну кореспонденцію (розконвертовувати, адресувати, перевіряти наявність вкладень, індексувати, сортувати, вести записи у реєстрових книгах та описах);

– знати інструкцію з діловодства щодо приймання та оброблення кореспонденції, адреси постійних кореспондентів, правила роботи на машинах, які обробляють кореспонденцію.

3. Права

Експедитор має право: – вимагати від усіх виконавців точного оформлення документів.

4. Відповідальність

Експедитор несе відповідальність за: – своєчасне відправлення кореспонденції, забезпечення її обробки та доставки за призначенням.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

У своїй роботі експедитор взаємодіє з: – бухгалтерією університету - з питань витрат грошових коштів на поштові операції.