Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Електромонтер з обслуговування електрообладнання у гуртожитках університету повинен мати підготовку із спеціальності "електрик", групу з техніки безпеки не нижче ІІ та вік не нижче 18 років.

2. Обов'язки

Електромонтер зобов'язаний: – пройти медичний огляд з метою виявлення протипоказань для роботи в діючих електроустановках;

– пройти загальний інструктаж з електробезпеки з оформленням його в журналі; – повинен знати закріплену за ним територію, кількість і тип електрообладнання, його технічний стан; основи електротехніки, мати уявлення про можливість ураження електричним струмом;

– на закріплених за ним об'єктах слідкувати за раціональним використання електроенергії.

3. Права

Електромонтер має право: – відключати електрообладнання, яке підключене з порушенням правил ПТЕ і ПТБ; – заборонити експлуатацію обладнання, стан яких потребує ремонту та загрожує безпеці студентів.