Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Електромонтер (електрик) ЖКВ підпорядкований начальнику ЖКВ. Повинен мати підготовку зі спеціальності "електрик", групу з техніки безпеки не нижче ІІ та вік не нижче 18 років.

2. Обов'язки

Електромонтер зобов'язаний: – проводити всі роботи поточного ремонту мереж захисної апаратури; – стежити за раціональним використанням електроенергії;

– при виконанні робіт з експлуатації й технічного обслуговування електрообладнання дотримуватись правил щодо охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки; – усі роботи виконувати згідно з "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ)" та "Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ)";

– при виникненні аварійних ситуацій негайно повідомити головного енергетика, інженера-електрика, а в разі їхньої відсутності - головного інженера.

3. Права

Електромонтер має право: – опротестувати і не виконувати розпорядження, якщо вони не відповідають правилам та нормам ПТЕ, ПТБ, техніці безпеки, протипожежної безпеки і загрожують безпеці людей, обладнанню та приміщенню;

– вимагати від керівництва забезпечення спецодягом, інструментами та захисними засобами.

4. Відповідальність

Електромонтер несе відповідальність за: – повне і своєчасне виконання даної інструкції;

– збереження обладнання, інструменту, спецодягу, захисних засобів і за правильне їх використання; – якісне виконання робіт при технічному обслуговуванні та ремонті електрообладнання.