Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Електромонтер (електромеханік) з обслуговування електрообладнання у навчальних корпусах та гуртожитках університету повинен мати підготовку зі спеціальності "електрик", групу з техніки безпеки не нижче ІІ та вік не нижче 18 років.

До призначення на посаду електромонтера (електромеханіка) особа зобов'язана:

А) ознайомитись з обов'язками, безпечними методами праці, обладнанням та апаратурою, порядком її утримання та користування, з інструментами і приладами для технічного обслуговування й експлуатаційних робіт, правилами безпечної експлуатації, поводження з електрообладнанням та електричними ручними машинами на робочому місці, користування захисними засобами й носіння робочого спецодягу, з усіма небезпечними моментами в роботі, а також правилами поведінки у випадку виникнення небезпеки;

Б) пройти медичний огляд з метою виявлення протипоказань для роботи в діючих електроустановках;

В) пройти загальний інструктаж з електробезпеки стосовно оформленням його в журналі;

Г) у комісії університету пройти перевірку знань з технічної експлуатації й техніки безпеки при обслуговуванні електроустановок, одержати відповідну кваліфікаційну групу з техніки безпеки та посвідчення встановленого зразка.

Електромонтер (електромеханік) зобов'язаний проходити один раз у два роки медичне перевірку; один раз у три місяці - інструктаж з техніки безпеки; один раз на рік - перевірку ПТБ і перевірку знань ПТЕ. При порушенні ПТБ і ПТЕ електромонтер (електромеханік) проходить позачергову перевірку знань.

Електромонтер (електромеханік) у технічно-оперативному відношенні підпорядковується головному енергетику, інженеру-електрику, а в адміністративному - головному інженеру та проректору.

Призначається і звільняється з роботи наказом першого проректора за поданням головного енергетика.

Електромонтер (електромеханік) повинен знати:

1. Закріплену за ним дільницю, кількість і тип електрообладнання, його технічний стан.

2. Основи електротехніки, мати уявлення про можливість ураження електричним струмм.

3. Вимоги до електротехнічного персоналу.

4. Технічну документацію і порядок її ведення.

5. Правила та порядок переключення в електроустановках.

6. Правила користування захисними засобами, інструментами.

7. Правила технічної експлуатації електрообладнання, мереж, освітлювальних та силових установок.

8. Правила користування електроенергією.

9. Правила заміни плавких установок.

10. Електромонтер повинен знати основні види електротехнічних матеріалів, марки проводів, їх призначення, основні операції з обслуговування електродвигунів, електроапаратури, освітлювальної апаратури, правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом та ін.

2. Обов'язки

Електромонтер зобов'язаний: – проводити всі роботи поточного ремонту мереж захисної апаратури, освітлювальних та силових електроустановок, заземлюючих пристроїв;

– на закріплених за ним об'єктах стежити за раціональним використанням електроенергії;

– при виконанні робіт з експлуатації й технічного обслуговування електрообладнання дотримуватись правил щодо охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки; – негайно відключати та проводити ремонт на закріплених дільницях згідно з планами, нормами, інструкціями;

– усі роботи виконувати згідно з "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ)" та "Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ)";

– контролювати правильну експлуатацію електрообладнання кафедр, яке обслуговується навчальними майстрами, надавати їм допомогу, при порушенні правил експлуатації електрообладнання негайно його відключати від електромереж; – при виникненні аварійних ситуацій негайно повідомити головного енергетика, інженера-електрика, а в разі їхньої відсутності - головного інженера.

3. Права

Електромонтер має право: – опротестувати і не виконувати розпорядження, якщо вони не відповідають правилам та нормам ПТЕ, ПТБ, техніці безпеки, протипожежної безпеки і загрожують безпеці людей, обладнанню та приміщенню;

– відключити електрообладнання, яке підключене з порушенням правил ПТЕ та ПТБ; – заборонити експлуатацію лабораторного обладнання, стан яких потребує ремонту, загрожує безпеці працюючих;

– контролювати і стежити на закріпленій дільниці за раціональним використанням енергетичних ресурсів усіма кафедрами та підрозділами;

– вимагати від керівництва забезпечення спецодягом, інструментами та захисними засобами.

4. Відповідальність

Електромонтер несе відповідальність за: – повне і своєчасне виконання даної інструкції;

– збереження обладнання, інструменту, спецодягу, захисних засобів і за правильне їх використання;

– безперебійну роботу електроустановок та електрообладнання на закріпленій дільниці;

– дотримування вимог щодо охорони праці, ПТЕ, ПТБ, техніки безпеки при обслуговуванні електрообладнання; – якісне виконання робіт при технічному обслуговуванні та ремонті електрообладнання.