Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Електромонтер зв'язку з обслуговування абонентських ліній, телефонних апаратів та переговорних засобів забезпечує експлуатацію абонентських телефонів та мереж. Він призначається на роботу наказом першого проректора за поданням інженера зв'язку та проректора з АГР. Підпорядкований інженеру АТС.

2. Обов'язки

Електромонтер зв'язку зобов'язаний: – знати технічний стан обладнання закріпленої дільниці, основи електротехніки, правила експлуатації; вимоги до електротехнічного персоналу; технічну документацію обладнання та схеми прокладки абонентських мереж; правила користування захисними засобами; – проводити всі роботи поточного ремонту абонентських ліній, переговорних засобів та мереж;

– виконувати профілактичні роботи обладнання зв'язку згідно з графіком планово-попереджувальних робіт;

– при виконанні робіт дотримуватися правил з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки; – виконувати вказівки інженера АТС, які пов'язані з експлуатацією обладнання зв'язку.

3. Права

Електромонтер зв'язку має право: – опротестувати розпорядження, якщо вони не відповідають правилам експлуатації ПТБ або загрожують безпеці людей;

– відключати обладнання, яке підключене з порушенням ПТЕ та ПТБ; – відключати обладнання на період ремонту;

– контролювати роботи на телефонних мережах та доповідати керівництву про стан у разі аварійних ситуацій.

4. Відповідальність

Електромонтер зв'язку несе відповідальність за: – повне і своєчасне виконання обов'язків даної інструкції;

– збереження обладнання, інструменту, спецодягу, захисних засобів та правильне їх використання;

– своєчасний ремонт обладнання та абонентських мереж; – дотримання правил ПТЕ, ПТБ та протипожежної безпеки; – матеріальні збитки, заподіяні з його вини.