Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач відповідає за роботу архіву. Призначається і звільняється з посади наказом ректора за поданням завідувача канцелярії. Безпосередньо підпорядкований ректору та проректорам. У своїй роботі керується наказами і вказівками відомств та своєї установи, правилами та інструкціями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, відповідних державних і місцевих установ і Положенням про архів університету. Кваліфікаційні вимоги - середня спеціальна освіта без вимог до стажу або загальна середня освіта на посаді архіваріуса чи на інших посадах з діловодства не менше двох років.

2. Обов'язки

Завідувач архіву зобов'язаний: – брати участь у розробці номенклатури справ, організовувати відбір закінчених діловодством документальних матеріалів, приймати їх на зберігання;

– разом із завідувачем канцелярії брати участь у перевірці стану архіву та діловодства в структурних підрозділах;

– готувати науково-довідковий апарат на документальні матеріали, які підлягають передачі на зберігання до міського архіву (описи, історичні довідки, каталоги, огляди, тощо); – передавати документальні матеріали до міського архіву у встановлені терміни; – організовувати експертизу наукової та практичної цінності документальних матеріалів, які знаходяться в архіві;

– відповідати за використання документальних матеріалів і видачу у встановленому порядку довідок, копій, витягів з документів зацікавленим установам та особам; – вести книгу обліку замовлень, що надходять, та виданих довідкових матеріалів до них; – забезпечувати збереження архівних матеріалів; – додержуватись правил протипожежної безпеки; – знати Положення про архів та канцелярію, Інструкції з діловодства.

3. Права

Завідувач архіву має право: – залучати працівників університету як експертів та консультантів з питань оцінки архівних матеріалів; давати рекомендації щодо постановки документальної частини діловодства та архівної справи працівникам структурних підрозділів;

– не приймати від структурних підрозділів документальних матеріалів, підготовлених до здачі в архів з порушенням установлених правил;

– вимагати від структурних підрозділів відомості, які необхідні для роботи архіву; – вимагати від осіб, що прибули в архів, суворого дотримання правил протипожежної безпеки та правил користування архівом.

4. Відповідальність

Завідувач архіву несе відповідальність за: – правильне оформлення, систематизацію та розміщення архівних матеріалів; – збереження документальних матеріалів, обладнання та інвентаря в архіві;

– чіткий порядок користування архівними матеріалами, з суворим дотриманням правил

Протипожежної безпеки;

– достовірність матеріалів, які видає архів.

5. Взаємодія з іншими підрозділами

Завідувач архіву у своїй роботі взаємодіє з: – структурними підрозділами - з питань приймання та зберігання встановлених документів;

– міським архівом - з питань списання та передання справ, строки зберігання яких в архіві університету закінчені.