Посадові інструкції навчальних закладів

1.Загальні положення

Завідувач відділу зараховується на роботу і звільняється з роботи за наказом ректора університету. Організовує роботу по створенню електронної бази даних про випускників університету та його регіональних вищих закладів освіти. Контролює оформлення і видачу документів про освіту в університеті. Організовує розподіл випускників університету. Здійснює контроль за надходженням із міністерств та відомчих структур даних про місця призначення для випускників згідно з договорами та листами.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта і стаж практичної діяльності в системі вищої освіти.

У своїй діяльності завідувач відділу керується чинним законодавством про працю та освіту, Статутом університету, рішенням ректорату та вченої ради університету, планами роботи, наказами та розпорядженням ректора.

2. Обов'язки

Завідувач відділу зобов'язаний: – організовувати роботу по створенню електронної бази даних про випускників університету та його регіональних вищих закладів освіти; – контролювати оформлення і видачу документів про освіту; – організовувати роботу по розподілу і працевлаштуванню молодих спеціалістів; – організовувати роботу по видачі посвідчень про направлення на роботу, довідок про самостійне працевлаштування та карток працевлаштування;

– розподіляти обов'язки між співробітниками відділу та контролювати їх виконання; – своєчасно виконувати рішення та розпорядження, що стосуються діяльності відділу; – вивчати, узагальнювати передовий досвід раціонального використання випускників вищих закладів на підприємствах МАП та оперативне вирішення питань з їх працевлаштування;

– надавати інформаційну допомогу деканатам; – підвищувати свої професійні і теоретичні знання; – слідкувати за збереженням майна закріпленого за відділом;

– дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії.

3. Права

Завідувач відділу має право: – вносити пропозиції щодо змін у штатному розкладі відділу;

– підбирати кандидатури на заміщення вакантних посад, передбачених штатним розкладом відділу;

– проявляти ініціативу щодо поліпшення роботи відділу;

– вимагати від деканів та служб інформацію, необхідну для виконання покладених обов'язків;

– бути присутнім на засіданнях ректорату, вченої ради, де розглядаються питання роботи відділу.

4.Відповідальність

Завідувач відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів несе відповідальність за:

– роботу відділу за всіма напрямками його діяльності;

– дотримання співробітниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку,

Техніки безпеки;

– підбір кадрів та раціональне використання заробітної плати.