Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

На посаду завідувача гаражем призначаються особи з вищою інженерно-технічною освітою та стажем роботи з автотранспортом. Призначається і звільняється з роботи згідно з наказом ректора за поданням проректора АГР.

Завідувач гаражем є керівником та організатором експлуатації автотранспортного господарства, а також організатором з практичного водіння автомобілів у період підготовки студентів.

Основне завдання завідувача гаражем полягає в ефективному використанні автотранспорту та утриманні його в постійній технічній готовності.

Завідувачу гаражем підпорядковані: механік гаража, диспетчер, водії, майстри виробничого навчання та обслуговуючий персонал згідно з штатним розкладом гаража.

Розпорядження та вказівки завідувача гаражем з виробничих питань обов'язкові для виконання всіма вищезгаданими особами.

2. Обов'язки

Завідувач гаражем зобов'язаний: – керувати довіреним йому господарством, забезпечувати ефективне використання техніки, вносити пропозиції, які підвищують технічну готовність автотранспорту; – поліпшувати трудову дисципліну, проводити виховну роботу з особистим складом, організовувати технічне навчання та підвищення кваліфікації водіїв і майстрів виробничого навчання;

– складати проекти заявок та обладнання, контролювати ведення обліку роботи автотранспорту, використання запасних частин та ПММ, виконання завдань майстрами виробничого навчання;

– проводити інструктаж співробітників гаража з правил дорожнього руху, пожежної безпеки та фіксувати це в належних документах;

– не допускати до роботи осіб, які не пройшли відповідний інструктаж, медичне свідоцтво та не мають відповідних документів на право керувати транспортними засобами даної категорії.

3. Права

Завідувач гаражем має право: – приймати на роботу співробітників згідно з штатним розкладом гаража, а також майстрів виробничого навчання за погодженням з завідувачем кафедри виробничого навчання;

– представляти до заохочення співробітників гаража за сумлінне виконання завдань та кваліфіковану підготовку водіїв з числа студентів;

– притягувати до адміністративної відповідальності співробітників гаража, які винні в порушенні трудової дисципліни.

4. Відповідальність

Завідувач гаражем несе відповідальність за: – зберігання техніки, обладнання, матеріальних цінностей, стан підзвітної та обліково-технічної документації;

– ефективне використання автотранспорту, стан трудової дисципліни в довіреному йому колективі та виконання програми щодо практичної підготовки водіння автомобілів з числа студентів; – протипожежний стан об'єктів гаража, правил техніки безпеки, виробничої санітарії тощо.