Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач гуртожитку для приїжджих підпорядковується безпосередньо проректору з соціально-побутових питань, призначається та звільняється з посади наказом ректора. У своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом університету, наказами ректора, даним Положенням.

2. Обов'язки

Завідувач гуртожитку для приїжджих зобов'язаний: – вести контроль за веденням необхідної документації, зокрема журнал реєстрації приїжджих, книгу обліку квитанцій, анкети-рахунки для приїжджих;

– укомплектовувати всі кімнати для приїжджих та приміщення загального користування меблями, обладнанням та інвентарем згідно з установленими нормами; – складати список інвентаря і вивішувати на внутрішньому боці дверей; – безперебійно забезпечувати прибиральним інвентарем і матеріалами, необхідними для прибирання та підтримання в чистоті гуртожитку для приїжджих; – своєчасно проводити ремонт та списування інвентаря та обладнання;

– організовувати та кожного дня контролювати роботу підлеглих, забезпечувати їм нормальні умови праці;

– систематично проводити виробничу нараду та роботу з вивчення передового досвіду;

– не рідше 1 разу на місяць виконувати обхід всіх приміщень та житлових кімнат, вести журнал обходу. В разі необхідності давати письмове попередження про усунення виявлених недоліків.

3. Права

Завідувач гуртожитку для приїжджих має право: – вимагати від приїжджих дотримуватись правил внутрішнього розпорядку; – приймати участь при оформленні матеріалів для притягнення до відповідальності приїжджих, які порушили правила проживання в гуртожитку.

4. Відповідальність

Завідувач гуртожитку несе відповідальність за: – якісне і вчасне виконання покладених обов'язків; – дотримання трудової дисципліни.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідувач гуртожитку у своїй роботі взаємодіє із: – бухгалтерією університету, деканатами та кафедрами, АГР та іншими підрозділами університету.