Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Канцелярію очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади наказом ректора університету.

2. Обов'язки

Завідувач канцелярії має право: – приймати та відправляти кореспонденцію;

– розподіляти документів та заяви громадян для доповіді керівництву університету та по структурних підрозділах, ведення їх обліку, реєстрації і систематичного контролю за виконанням;

– ознайомлювати керівників підрозділів з розпорядницькими документами; – подавати керівництву університету відомості з питань діловодства і контролю за виконанням;

– керувати станом діловодства в структурних підрозділах та їх контроль; – розробляти практичні рекомендації щодо раціональної організації документообігу; – своєчасно обробляти та здавати документи в архів згідно з діючими нормами та строками;

– організовувати підвищення кваліфікації та складання посадових інструкцій і функціональних обов'язків для співробітників канцелярії.

3. Права

Завідувач канцелярії має право: – давати вказівки керівникам структурних підрозділів з питань діловодства, контролю за виконанням доручень, заяв громадян;

– вимагати від діловода точного виконання інструкцій з діловодства в університеті; – оформлення проектів наказів та розпоряджень; – оформлення службових відряджень та телеграм.

Канцелярія має круглу печатку для відряджень, штамп для завірення копій наказів, штамп університету, які знаходяться в розпорядженні та під відповідальністю завідувача канцелярії.

4. Відповідальність

Завідувач канцелярії несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання посадових обов'язків;

– своєчасну реєстрацію та розподіл вхідних документів, заяв громадян, своєчасне відправлення вихідної кореспонденції;

– своєчасну підготовку проектів наказів по університету, доведення наказів і розпоряджень ректора виконавцям.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Завідувач канцелярії у своїй роботі співпрацює з: – секретарями ректора і проректорів - з питань представлення кореспонденції на доповідь;

– керівниками структурних підрозділів - з питань діловодства та обробки документів; – бухгалтерією університету - з питань оплати фінансових операцій та ремонту множильних апаратів;

– редакційним відділом - з питань здачі документів та тиражування до міжвузівського поліграфічного підприємства;

– відділом постачання - з питань забезпечення канцелярії та діловодних структурних підрозділів канцелярськими приладами.