Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач лабораторії призначається та звільняється з посади за наказом ректора університету за поданням начальником відділу з узгодженням з проректором, якому підпорядковується відділ. Виконує вказівки начальника відділу і керується своїми обов’язками перед ним. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта.

2. Обов’язки

Завідувач лабораторії зобов'язаний: – планувати роботу та організовувати її в лабораторії;

– здійснювати контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку в лабораторії;

– здійснювати зв’язок з кафедрами з питань ремонту обслуговування та використання ТЗ у навчальному процесі.

3. Права

Завідувач лабораторії має право: – брати участь у розробці планів використання ТЗ у навчальному процесі НАУ; – доводити до відома начальника відділу про порушення трудової дисципліни в колективі; – брати участь у складанні звітів з використання ТЗ та їх придбання.

4. Відповідальність

Завідувач лабораторії несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання своїх посадових обов’язків;

– стан трудової дисципліни, організацію роботи, дотримання правил внутрішнього розпорядку в лабораторії; – неухильне дотримання законодавства і правил охорони праці.