Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач лабораторії приймається на роботу та звільняється з неї наказом ректора за поданням директора Ботанічного саду.

Підпорядкований безпосередньо директору Ботанічного саду, а у його відсутність - заступнику директора.

На посаду завідувача лабораторії призначається особа з вищою освітою.

Завідувач лабораторії є матеріально відповідальною особою за прилади, реактиви, майно, що належать лабораторії.

2. Обов'язки

Завідувач лабораторії зобов'язаний: – планувати і визначати тематику науково-дослідної роботи з урахуванням можливостей Ботанічного саду;

– керувати роботою співробітників, студентів-стажистів та аспірантів лісогосподарського факультету, які виконують курсові та дипломні роботи за домовленістю з директором Ботанічного саду;

– забезпечувати необхідним обладнанням, матеріалами, хімічними реактивами, документацією тощо;

– забезпечувати зберігання, ремонт та готовність до роботи приладів, препаратів тощо, слідкувати за профілактичним доглядом; – вести технічну документацію та звітність;

– надавати допомогу викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і студентам у підготовці та проведенні експериментальних та науково-дослідних робіт; – виконувати вимоги з охорони праці та протипожежної безпеки на об'єктах Ботанічного саду.

3. Права

Завідувач лабораторії має право: – планувати і контролювати роботу навчально-допоміжного та навчально-виробничого персоналу;

– контролювати дотримання строків виконання запланованих робіт, наказів ректора, розпоряджень ректорату, директора Ботанічного саду.

4. Відповідальність

Завідувач лабораторії несе відповідальність за: – стан всіх закріплених за лабораторією приміщень;

– вжиття протипожежних заходів, дотримання правил з техніки безпеки та промислової санітарії;

– збереження та належний стан обладнання, приладів, навчальних посібників, архіву лабораторії тощо;

– своєчасне виконання планів роботи, наказів ректора, розпоряджень директора Ботанічного саду.