Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач лабораторії призначається на посаду наказом ректора університету за поданням начальника відділу з узгодженням з проректором, якому підпорядковується відділ. У своїй роботі керується вказівками начальника відділу та посадовою інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, досвід роботи з технічними засобами навчання та їх ремонту.

2. Обов’язки

Завідувач лабораторії зобов'язаний: – організовувати своєчасне і якісне технічне обслуговування, ремонт та введення в експлуатацію, керувати групою з ремонту та введення в експлуатацію різних технічних систем, пов’язаних з навчальним процесом, які знаходяться у підпорядкуванні кафедр; – аналізувати замовлення кафедр на придбання ТЗ, організовувати підвищення кваліфікації співробітників лабораторії;

– складати графіки ремонтів та профілактики ТЗ на кафедрах; – брати участь у придбанні ТЗ та необхідних деталей для ремонтів; – відповідати за систему охоронної сигналізації в НАУ.

3. Права

Завідувач лабораторії має право: – контролювати використання ТЗ працівниками університету та додержання правил техніки безпеки;

– вносити пропозиції начальнику відділу щодо покарання або винагородження працівників лабораторії відповідно до трудового законодавства.