Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач матеріальним складом призначається та звільняється з роботи першим проректором за поданням начальника відділу постачання. На дану посаду приймаються особи, які мають середню, спеціальну та економічну освіту, практичний досвід та стаж у роботі.

2. Обов'язки

Завідувач матеріальним складом зобов'язаний: – забезпечувати належний порядок та правильне зберігання всіх матеріальних цінностей, які знаходяться на складі;

– правильно вести облік надходження та видачі матеріальних цінностей, відповідати за видачу їх зі складу згідно з підписаними документами проректором, начальником ВМТЗ та головним бухгалтером;

– суворо дотримуватись порядку видавання зі складу матеріальних цінностей у визначені дні;

– своєчасно оприходувати всі надходження на склад матеріальних цінностей. – приймати та своєчасно повертати зворотну тару постачальнику відповідно до сертифікатів;

– проводити сортування списаних меблів, обладнання та складує для вивезення на переробку;

– здійснювати кожного дня прийом та здачу складу під охорону, ведучи при цьому журнал прийому-здачі;

– при оформленні на роботу підписує з адміністрацією НАУ договір (угоду) про повну матеріальну відповідальність;

– дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та промсанітарії; – складати місячний звіт надходжень (вибуття) матеріалів та обладнання по складу.

3. Права

Завідувач матеріальним складом має право: – давати пропозиції щодо поліпшення методів у роботі; – подавати пропозиції щодо вивозу металобрухту та списаного обладнання.

4. Відповідальність

Зав. матеріальним складом несе відповідальність за: – приймання та видачу товарів зі складу; – неправильне зберігання товарів;

– щомісячний звіт надходження та вибуття матеріальних цінностей на складі; – дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки, санітарний стан та екологічну безпеку.