Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Завідувач студентського гуртожитку призначається та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням проректора з соціально-побутових питань та директора студмістечка. У своїй практичній роботі безпосередньо підпорядкований директору студмістечка.

2. Обов'язки

Завідувач гуртожитку зобов’язаний: – поселяти в гуртожиток студентів, аспірантів, стажистів, слухачів підготовчого відділення 1 курсу підвищення кваліфікації по ордеру, підписаному проректором або деканом факультету і при наявності документів згідно з "Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету";

– при поселенні ознайомити під розписку всіх проживаючих із "Правилами внутрішнього розпорядку НАУ", з правилами пожежної безпеки, правилами користування газовими та електричними приладами;

– передавати на збереження житлові кімнату та її укомплектованість старості кімнати та її мешканцям, а поверх - старості поверху (крила);

– заповняти бланк "Зобов'язання" на кожного прибулого в гуртожиток студента (викладача) і з його підписом зберігати разом з ордером на поселення без заповнення даного бланку не допускається;

– при прибутті проживаючого в гуртожитку, більш ніж на один тиждень, забезпечити прийняття у нього виданого йому інвентаря тільки у справному стані, а у старости кімнати - стан кімнати та ключі від неї;

– забезпечити видачу проживаючим м'якого та твердого інвентаря згідно з установленими нормами;

– укомплектувати всі житлові кімнати та приміщення загального користування меблями, обладнанням та інвентарем згідно з установленими нормами; скласти списком інвентаря кімнат і вивісити на внутрішньому боці дверей;

– безперебійно забезпечувати прибиральним інвентарем і матеріалами, необхідними для прибирання та підтримання в чистоті гуртожитку та прилеглої території; – своєчасно проводити ремонт та списування інвентаря та обладнання; – подавати заступнику проректора заявки на заміну в гуртожитку інвентаря та обладнання;

– систематично проводити поточний ремонт місць загального користування (не рідше 2-х разів на рік) і керувати ремонтом житлових кімнат, проведеного самими мешканцями; – своєчасно проводити дезобробку всіх приміщень, сміттязбірників, інвентаря і житлових приміщень один раз на рік;

– забезпечувати освітлення, опалення приміщень, стежити за правилами користування газовим господарством, електрообладнанням, водосантехнічним обладнанням, за економним користуванням газу, електроенергії, води;

– вести суворий облік електроприладів, які знаходяться в особистому користування студентів (телевізори, холодильники, магнітофони), регулярно контролювати оплату електроенергії.

3. Права

Завідувач гуртожитку має право: – разом із студрадою в санітарний день, а також у вихідні та святкові дні забезпечити проведення генерального прибирання гуртожитку та прилеглої території в радіусі 50 м навколо будинку, місць загального користування;

– постійно підтримувати територію гуртожитку у належному стані і не допускати пошкоджень зелених насаджень, доріг, тощо.