Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник голови профкому вибирається на засіданні профкому на допомогу голові для успішного виконання завдань і функцій, які покладенні на профком. Підпорядкований безпосередньо голові профкому. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта і стаж роботи в університеті не менш як 3 роки.

На профком студентів дані кваліфікаційної вимоги не поширюються. Заступники голови профкому студентів можуть бути визначені з числа студентів, аспірантів, молодих спеціалістів і викладачів університету.

2. Обов'язки

Заступник голови профкому зобов'язаний: – заміщувати та виконувати обов'язки голови профкому у випадку його відсутності; – надавати допомогу голові з усіх напрямків діяльності профкому: – очолювати одну із комісій та контролювати роботу інших комісій профкому;

– брати участь у плануванні роботи, підготовці та укладанні колективного договору та контролювати його виконання;

– відповідати за організацію відпочинку студентів і працівників та членів їх сімей, забезпечення пільговим транспортом відпочиваючих, постачання працівникам продуктів і товарів за пільговими цінами, надання городніх ділянок тощо; – контролювати вирішення питань соціального захисту працівників та студентів.

3. Права

Заступник голови профкому має право: – отримувати від голів профбюро підрозділів необхідні для виконання покладених на нього обов'язків документи у встановлені терміни;

– давати необхідні вказівки усім структурним підрозділам щодо виконання певних завдань та вимог Статуту профспілок, рішень профспілкових конференцій та рішень профкому;

– за погодженням з головою профкому проводити наради з головами профбюро та профоргами;

– вносити пропозиції на засіданнях профкому про заохочення тих голів профбюро та профоргів, які добилися певних досягнень у роботі та ставити питання про притягнення до відповідальності тих, хто нехтує обов'язками;

– вносити пропозиції на засіданнях профкому щодо удосконалення його організаційної роботи та діяльності комісій.

4. Відповідальність

Заступник голови профкому несе відповідальність за: – якісне виконання посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією; – стан роботи комісій профкому.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Заступник голови профкому у своїй роботі взаємодіє із: усіма підрозділами університету - для виконання покладених на профком обов'язків.