Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник головного бухгалтера з обліку праці, заробітної плати та стипендії являється організатором і виконавцем бухгалтерського обліку праці, заробітної плати та стипендії. Підпорядковується головному бухгалтеру. Організовує правильний і своєчасний облік праці, заробітної плати та стипендії й контролює нарахування і використання фонду заробітної плати та стипендії.

У своїй практичній діяльності керується діючими положеннями з бухгалтерського обліку, законодавством України, кошторисом, вказівками головного бухгалтера і наказами ректора.

2. Обов'язки

Заступник головного бухгалтера з обліку праці, заробітної плати та стипендії зобов'язаний:

– вести аналітичний облік заробітної плати по університету;

– складати по звітних відомостях журнал-ордер з нарахування заробітної плати, лікарняних листів, діючих видів допомог та Чорнобильських пільг;

– складати в установлений термін оперативну та статистичну звітність по праці (ф. № 1-ПВ), про використання робочого часу (ФК 3-ПВ), про стан заборгованості із заробітної плати (ф. № 1-ПВ), звіт про нарахування і перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, звіт про нарахування страхових внесків та витрачання коштів Пенсійного фонду, звіт по коштах фонду соціального страхування, звіт про використання коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (ф № 7-ВК Чорнобиль), звіт про чисельність осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ф № 21-Чорнобиль); – складати необхідні документи для отримання грошей у банку;

– своєчасно і в повному обсязі перераховувати податки, вносити до фондів Пенсійного та на випадок безробіття, нарахування страхових внесків, аліментів; – забезпечувати строге виконання розрахункової дисципліни і своєчасне утримання дебіторської і погашення кредиторської (депонованої) заборгованості; – керувати і контролювати роботу бухгалтерів по заробітній платі і стипендії; – систематично підвищувати свою кваліфікацію і брати участь у впровадженні нових форм і методів бухгалтерського обліку;

– крім вищеназваних обов'язків, у міру виробничої необхідності і по вказівках головного бухгалтера виконувати інші роботи з бухгалтерського обліку.

3. Права

Заступник головного бухгалтера з обліку праці, заробітної плати та стипендії має право: – вимагати від керівників підрозділів своєчасної здачі в бухгалтерію необхідних документів і звітів;

– не приймати до виконання документи, що суперечать нормативним і законодавчим актам і порядку по прийому документів;

– вносити пропозиції з вдосконалення і впровадження нових форм та методів обліку і звітності.

4. Відповідальність

Заступник головного бухгалтера з обліку праці, заробітної плати та стипендії несе відповідальність за:

– правильне і своєчасне нарахування заробітної плати, стипендії, виплат по лікарняним листам, діючим видам допомог, утримання податків, внесків, аліментів, штрафів та інших видатків;

– своєчасну вивірку всіх розрахунків;

– своєчасне і правильне складання кореспонденцію рахунків по журналу-ордеру № 7; – організацію і ведення правильного і своєчасного обліку праці, заробітної плати та стипендії; – правильність поданої звітності і балансу в частині, що стосується нарахування і виплати заробітної плати, стипендії, утримань податків та внесків, нарахування фондів соціального страхування; – опрацьовування документів, що суперечать нормативним та законодавчим актам.