Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник декана факультету з господарської роботи призначається наказом ректора за поданням проректора з АГР та декана факультету. У своїй практичній діяльності керується наказами та розпорядженнями ректора і проректора з АГР, вказівками декана факультету.

Заступник декана з господарської роботи безпосередньо підпорядкований проректору з АГР, а щодо внутрішнього порядку на факультеті - декану. Йому підпорядковані коменданти гуртожитків та навчальних корпусів.

2. Обов'язки

Заступник декана з господарської роботи зобов'язаний: – організовувати всю господарську роботу на факультеті;

– знати технічний стан будівель гуртожитків та навчальних корпусів, розміщення інженерних споруд, електро-, газозабезпечення, закріплену за факультетом територію; – не рідше одного разу на тиждень перевіряти разом з комендантом санітарний стан гуртожитків та навчальних корпусів, застосовувати практичні заходи щодо усунення виявлених недоліків;

– разом з комендантом складати перелік робіт з поточного ремонту гуртожитків, навчальних корпусів, тротуарів, пішохідних доріжок та інших об'єктів факультетів і добиватися їх виконання протягом року;

– постійно піклуватися за утримання квітників, газонів, дерев, чагарників у належному стані на закріпленій території;

– при проведенні санітарних днів у гуртожитках та навчальних корпусах особисто керувати роботою студентів і навчально-допоміжного персоналу; – контролювати виконання заходів пожежної безпеки;

– вишукувати кошти на факультеті для підтримання санітарного стану і виконання поточного ремонту в гуртожитках та навчальних корпусах силами факультету; – забезпечувати вивіз сміття із закріпленої території;

– притягати до відповідальності порушників правил проживання в гуртожитках, екологічної, пожежної безпеки та промсанітарії.

3. Права

Заступник декана з господарської роботи має право: – притягати порушників трудової та виконавчої дисципліни до відповідальності; – призупиняти виконання робіт, які ведуться з порушенням технології або техніки безпеки на територіях, закріплених за факультетом;

– брати участь у комісіях по вводу в експлуатацію будівель, а також по перевірці готовності до нового навчального року;

– давати розпорядження з переобладнання приміщень, з наведення благоустрою на закріпленій території, з якості прибирання в навчальних корпусах та студентських гуртожитках;

– організовувати виконання ремонтних робіт;

– стежити за пропускним та паспортним режимами у студентських гуртожитках; – брати участь у списанні матеріальних цінностей на факультеті; – перевіряти протипожежний стан закріплених корпусів та студентських гуртожитків; – подавати пропозиції з удосконалення експлуатації обладнання; – проводити перевірку фактично виконаних робіт під час ремонтів.

4. Відповідальність

Заступник декана з господарської роботи несе відповідальність за: – якість виконаних ремонтних робіт та їх обсяг;

– організацію роботи в гуртожитку та навчальному корпусі з своєчасного та якісного виконання наказів і розпоряджень ректора університету та проректора з АГР; – утримання в належному санітарно-технічному стані гуртожитків, навчальних корпусів та закріпленої території;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку в навчальних корпусах і договірних умов у гуртожитку, за паспортний режим у гуртожитках;

– протипожежний стан, дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії в гуртожитках та навчальних корпусах, благоустрій та екологічну безпеку на закріпленій за факультетом території; – раціональне використання електричної енергії, тепла, газу, води тощо.