Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник директора призначається на посаду і звільняється наказом ректора університету за представленням директора бібліотеки. Підпорядковується директору бібліотеки. Кваліфікаційні вимоги - вища спеціальна освіта, стаж бібліотечної роботи не менше 3-х років.

У своїй роботі керується матеріалами вищестоящих органів з бібліотечних питань, учбовими планами, матеріалами методологічного центру з бібліотечних питань, розпорядженнями адміністрації університету та індивідуальною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Заступник директора бібліотеки зобов'язаний; – складати звіти про роботу бібліотеки та плани роботи бібліотеки; – організовувати проведення занять з співробітниками, що не мають спеціальної освіти та досвіду бібліотечної роботи;

– здійснювати контроль за організацією обслуговування читачів та формування книжкового фонду;

– надавати допомогу завідуючим при складанні звітів та планів відділів і контролювати їх виконання;

– разом з завідуючими відділеннями складати необхідні довідки і відомості про роботу бібліотеки;

– брати участь у розробці і складанні інструктивно-технологічних матеріалів, регламентуючих виробничі процеси бібліотеки; – сприяти впровадженню передового досвіду в роботу бібліотеки; – підвищувати свій професійний рівень; – за відсутності директора виконувати його обов'язки.

3. Права

Заступник директора бібліотеки має право: – вносити пропозиції директору бібліотеки і керівництву університету щодо поліпшення роботи бібліотеки;

– вимагати від завідуючих відділами своєчасно подавати відомості про хід виконання планових завдань;

– за дорученням директора представляти бібліотеку в різних організаціях; – виступати в пресі, на нарадах, конференціях і семінарах з бібліотечних питань; – контролювати виконання працівниками бібліотеки своїх службових обов'язків, правил з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту і виробничої санітарії.

4. Відповідальність

Заступник директора бібліотеки несе відповідальність за: – своєчасне, достовірне складанні звітів, планів, довідок і відомостей про роботу бібліотеки; – збереження майна бібліотеки.