Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник начальника навчальної частини (надалі Заступник ) зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника навчальної частини. Адміністративно і функціонально Заступник підпорядковується начальнику навчальної частини. На посаду Заступника приймається особа, яка має вищу освіту та досвід організації та забезпечення навчальної роботи у вищих навчальних закладах.

2. Обов'язки

Заступник начальника навчальної частини зобов'язаний: – брати участь в організації та забезпеченні навчального процесу в університеті та у заходах щодо вдосконалення навчального процесу;

– своєчасно виконувати накази ректора, розпорядження проректора з навчальної роботи, начальника навчальної частини, що стосуються навчального процесу; – забезпечувати підготовку та видання навчально-методичної документації; – брати участь у підготовці звітності навчальної частини та статистичної звітності університету;

– готувати розрахунки штатів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу університету;

– вести контроль за зарахуванням і звільненням професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу;

– вести облік штатних посад професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу;

– проводити розрахунки для розподілу штатів професорсько-викладацького складу між факультетами, кафедрами й іншими навчальними підрозділами університету; – брати участь у розподілі штатних посад педагогічного складу та навчально-допоміжного персоналу між факультетами і кафедрами;

– вести контроль за оформленням трудових договорів професорсько-викладацького складу;

– вносити зміни в штатний розклад факультетів, кафедр та інших навчальних підрозділів університету;

– готувати на засідання кадрової комісії матеріали, що стосуються професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу;

– готувати накази щодо затвердження конкурсних комісій та проведення конкурсів на вакантні посади в навчальних підрозділах університету. Готувати для преси інформацію щодо конкурсів на вакантні місця в навчальних підрозділах університету; – організовувати прийом документів, що подаються на заміщення посад професорсько-викладацького складу, підготовку документів до засідання конкурсних комісій, підготовку конкурсних справ до передачі їх у відділ кадрів після проходження конкурсу;

– організовувати підготовку бюлетенів і протоколів лічильних комісій щодо

Рекомендацій конкретних осіб на вакантні посади педагогічних працівників до засідань

Вченої ради університету;

– розповсюджувати серед навчальних підрозділів університету положення та

Інструктивні листи стосовно навчального процесу, конкурсів і кадрових питань;

– проводити консультації серед професорсько-викладацького складу з питань, що

Стосуються навчальної роботи, конкурсних справ і кадрових питань;

– організовувати підготовку довідникових матеріалів з питань навчальної роботи,

Конкурсів.

3. Права

Заступник начальника навчальної частини має право: – здійснювати контроль за строками та якістю виконання навчальними структурними підрозділами університету заходів, пов'язаних із організацією та забезпеченням навчального процесу;

– здійснювати контроль за деканатами, кафедрами та іншими структурними навчальними підрозділами університету щодо виконання Положень вищої школи; – співпрацювати з усіма структурними підрозділами університету для виконання своїх обов'язків.

4. Відповідальність

Заступник начальника навчальної частини несе відповідальність за: – своєчасне доведення службової інформації до навчальних структурних підрозділів університету стосовно організації та забезпечення навчального процесу; – своєчасне виконання планів підрозділу, наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи, начальника навчальної частини щодо організації та забезпечення навчального процесу;

– своєчасність та достовірність підготовки інформації щодо штатного розкладу професорсько-викладацького складу університету;

– достовірність інформації щодо розрахунків кількості посад професорсько-викладацького складу відповідно до норм Міністерства освіти.