Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник начальника штабу призначається та звільняється з посади за наказом ректора та за поданням начальника штабу ЦО. У своїй роботі керується Законом "Про цивільну оборону в Україні", розпорядженнями і наказами Міністерства освіти, Міністерства з Надзвичайних ситуацій та штабу Цивільної оборони Московського району, ректора університету та начальника штабу ЦО.

2. Обов'язки

Заступник начальника штабу ЦО (технік по закритим та іншим протирадіаційним спорудам) зобов'язаний:

– забезпечувати належний технічний стан закритих споруд, забезпечення їх приладами

Зв'язку та телефонами;

– перевіряти хімічне та радіаційне зараження на території університету;

– звітувати про виконання факультетами програми з питань ЦО;

3. Права

Заступник начальника штабу ЦО (технік по закритим та іншим протирадіаційним спорудам) має право:

– вимагати від відповідальних осіб підтримання належного стану протирадіаційних сховищ;

– брати участь у роботі штабів ЦО факультетів; – перевіряти хід підготовки навчань з ЦО.

4. Відповідальність:

Заступник начальника штабу ЦО (технік по закритим та іншим протирадіаційним спорудам) несе відповідальність за:

– технічний стан закритих протирадіаційних споруд; – санітарний стан закритих споруд і своєчасний їх ремонт;

– стан зберігання приладів радіаційної і хімічної розвідки, засобів зв'язку, їх обслуговування та ремонт; – придбання та зберігання препаратів, засобів першої медичної допомоги та засобів