Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Головний інженер є заступником проректора з АГР з інженерно-технічної служби. У своїй роботі керується постановами Уряду, Державними будівельними нормами, ПУЕ. Головний інженер призначається на роботу та звільняється з неї наказом ректора за поданням проректора з АГР. На посаду призначається спеціаліст з вищою інженерною освітою.

Йому підпорядковані: відділ головного енергетика, відділ головного механіка, автоматична телефонна станція, відділ капітального будівництва та ремонту.

2. Обов'язки

Головний інженер НАУ зобов'язаний: – розробляти плани розвитку матеріально-технічної бази;

– складати плани капітальних та поточних ремонтів студентських гуртожитків, навчальних корпусів та зовнішніх мереж; – вести контроль за виконанням планів;

– вести контроль за злагодженою роботою підлеглих підрозділів; – розробляти (розміщувати) через проектні установи проектно-кошторисну документацію на ремонтні роботи;

– брати участь у списанні обладнання, непридатного для експлуатації; – розробляти заходи з удосконалення організації обслуговування обладнання, економії лімітів на споживання тепла, електричної енергії, газу, води; – розробляти заходи щодо поліпшення умов праці; – проводити розслідування аварій та нещасних випадків;

– організовувати курси підвищення кваліфікації та проводити перевірку знань правил експлуатації обладнання; – проводити виховну роботу серед працівників;

– стежити за збереженням спецодягу, інструментів, захисних засобів; – вимагати у підлеглих дотримання трудової дисципліни, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

– забезпечувати складання заявок на матеріали, обладнання, інструменти, запасні частини, вимірювальні прилади та спецодяг; – подавати матеріали на преміювання кращих спеціалістів;

– брати участь у комісіях щодо введення в експлуатацію об'єктів як після нового будівництва, так і після ремонту.

3. Права

Головний інженер НАУ має право: – проводити технічний контроль за роботою всіх підрозділів;

– проводити контроль ремонтних робіт, будівництва об'єктів, брати участь у роботі комісій щодо введення в експлуатацію навчальних корпусів та студентських гуртожитків; – залежно від обставин вносити зміни в технологію і організацію ремонтно-будівельних робіт;

– давати вказівки всім керівникам підрозділів з технології та організації ремонтних робіт, експлуатації обладнання;

– бракувати і призупиняти роботи, які ведуться з порушенням технології, охорони праці, протипожежної безпеки;

– подавати пропозиції стосовно заохочення працівників; – призупиняти роботу установок, які знаходяться в аварійному стані; – подавати пропозиції з підбору та розстановки кадрів;

– складати акт на стягнення з винних вартості матеріальних збитків, піднімати клопотання перед проректором про покарання підлеглих за порушення трудової угоди і невиконання покладених на них обов'язків.

4. Відповідальність

Головний інженер несе відповідальність за: – виконання планів капітальних, поточних ремонтів, капітального будівництва? планово-попереджувальних робіт сантехнічного та електричного обладнання; – раціональне використання електричної енергії, води, газу, тепла, будівельних матеріалів;

– забезпечення технології ремонтних робіт, охорони праці, безаварійну роботу об'єктів котлонадзору та підйомних споруд; – виконання проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи.