Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Заступник проректора із загальних питань підпорядкований проректору з АГР. У своїй роботі керується наказами ректора НАУ та положеннями про охорону МВС, діючими законами. Призначається на роботу та звільняється з неї наказом ректора за поданням проректора з АГР.

Заступнику проректора підпорядковані: коменданти корпусів, чергові по університету.

2. Обов'язки

Заступник проректора з АГР зобов'язаний: – організовувати роботу з утримання в належному технічному і санітарному стані навчальні корпуси;

– вести контроль дотримання правил внутрішнього розпорядку та договірних умов пропускного режимів;

– організовувати роботу чергових в університеті; – забезпечувати охорону навчальних корпусів;

– здійснювати контроль за своєчасним прибиранням території та вивозом сміття; – здійснювати контроль за дотриманням правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарного режиму, екологічної безпеки на території університету та в навчальних корпусах; – знати технічний стан будівель, розміщення інженерних споруд;

– вимагати від відповідальних за експлуатацію та проведення своєчасних ремонтів.

3. Права

Заступник проректора має право: – брати участь у роботі комісій щодо розслідування нещасних випадків; – давати пропозиції проректору з АГР стосовно поліпшення охорони об'єктів університету;

– проводити перевірку пропускного режиму;

– давати розпорядження комендантам щодо збереження матеріальних цінностей; – подавати матеріали проректору АГР про притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від виконання заходів з охорони матеріальних цінностей, порушують паспортний режим, не виконують приписки санепідемстанції, пожежної та екологічної безпеки.

4. Відповідальність

Заступник проректора несе відповідальність за: – виконання наказів ректора та проректора з АГР, а також їх розпоряджень; – пропускний режим університету; – надійність роботи охоронної сигналізації; – санітарний стан у навчальних корпусах та на території НАУ.